Novice

Predlagane spremembe dohodninske lestvice

Z novelo Zakona za uravnoteženje javnih financ se spreminjajo davčne stopnje za odmero dohodnine za davčni leti 2016 in 2017. Zvišuje se meja med drugim in tretjim davčnim razredom s sedanjih 18.960,28 EUR na 20.400,00 EUR neto letne davčne osnove ter ohranja nespremenjen dodatni, četrti davčni razred z davčno stopnjo 50 %, ki se uporabi pri neto letni davčni osnovi nad 70.907,20 EUR. vir

0

Obveščanje kupcev

Morate davčno potrjevati račune? Ne pozabite na ustrezno obveščanje kupcev.

Najpozneje 2. januarja morate v poslovnem prostoru na vsaki elektronski napravi za izdajo računov ali drugem kupcu vidnem mestu objaviti obvestilo o obveznosti izdaje računa in izročitve računa kupcu ter obveznosti kupca, da račun prevzame in ga zadrži. vir

0

Paket davčnih sprememb

Ministrstvo za finance je zaključilo javno obravnavo paketa davčnih sprememb. Zaradi številnih kritik je odložilo uveljavitev za leto 2016 predvidene davčne reforme in umaknilo predlog povečanja obdavčitve kapitalskih dobičkov. vir

0

e-Vročanje dokumentov FURS

Pravnim osebam in fizičnim osebam z dejavnostjo bo Finančna uprava RS od 2. 1. 2016 dalje dokumente vročala elektronsko. Fizične osebe bodo imele glede tega možnost izbire. vir

0

Prijave in odjave v obvezna socialna zavarovanja

Z januarjem 2016 se nam obeta precej sprememb. Med drugim tudi obvezna elektronska prijava in odjava obveznih socialnih zavarovanj. Prijave in odjave bodo potekale preko državnega portala e-VEM. Za vstop seveda potrebujemo kvalificirano digitalno potrdilo. vir

0

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini

Ministrstvo za finance je 10. novembra na svoji spletni strani objavilo predlog sprememb Zakona o dohodnini, ki naj bi se po nujnem postopku sprejel najkasneje do konca tega leta, v veljavo pa naj bi spremembe stopile s 1. januarjem naslednjega leta.

Predlagane spremembe:

  • znižanje olajšav za investiranje,
  • znižanje olajšav za raziskave in razvoj,
  • ukinitev olajšave za zaposlovanje,
  • ukinitev olajšave za donacije političnim strankam,
  • ukinitev oprostitve dohodnine od dobička iz kapitala (oziroma postopno zniževanje stopnje obdavčitve) glede na obdobje imetništva (torej je letos še možnost za izplačilo dohodkov iz kapitala pod bolj ugodnimi pogoji – po stopnjah dohodnine na dobiček od kapitala 15%, 10%, 5% oziroma 0%)
  • ukinitev oprostitve dohodnine od dobička iz kapitala, doseženega pri odsvojitvi deleža v družbah tveganega kapitala,
  • podaljšanje veljavnosti četrtega davčnega razreda z mejno davčno stopnjo 50 % do leta 2020.
0

SRS 2016

SIR, 2. november 2015
Strokovni svet Slovenskega inštituta za revizijo je 22. oktobra 2015 po končani javni razpravi sprejel Slovenske računovodske standarde (2016). K sprejetim standardom morajo dati soglasje še ministri, pristojni za finance, gospodarstvo in kmetijstvo.

0

Poziv FURSa

FURS poziva vse bodoče uporabnike davčnih blagajn, ki niso registrirani kot uporabniki portala eDavki, naj za pridobitev namenskega  digitalnega potrdila čim prej pooblastijo drugo osebo. To je lahko računovodski servis, ponudnik davčne blagajne … več

0

Zakon o trošarinah v javno obravnavo

MF, 27. oktober 2015
Ministrstvo za finance je v javno obravnavo posredovalo prenovljeni Zakon o trošarinah, ki ureja obdavčevanje alkohola in alkoholnih pijač, tobačnih izdelkov ter energentov in električne energije. Od 1. julija 1999, ko je zakon začel veljati se je noveliral 13-krat in ker je bil predlog revizije Direktive o obdavčitvi energentov umaknjen, je ministrstvo pripravilo prenovljen zakona, ki zasleduje zlasti cilje večje jasnosti predpisa, usklajenosti z direktivami na področju trošarin (tudi v luči opozoril EK o neustrezni ureditvi področja obdavčitve malih proizvajalcev žganja in posledično sprožitve EU pilota) ter poenostavitvijo administrativnih postopkov za zavezance in davčni organ. vir

0
Page 47 of 48 «...2030404445464748