Poziv FURSa

FURS poziva vse bodoče uporabnike davčnih blagajn, ki niso registrirani kot uporabniki portala eDavki, naj za pridobitev namenskega  digitalnega potrdila čim prej pooblastijo drugo osebo. To je lahko računovodski servis, ponudnik davčne blagajne … več

0

Zakon o trošarinah v javno obravnavo

MF, 27. oktober 2015
Ministrstvo za finance je v javno obravnavo posredovalo prenovljeni Zakon o trošarinah, ki ureja obdavčevanje alkohola in alkoholnih pijač, tobačnih izdelkov ter energentov in električne energije. Od 1. julija 1999, ko je zakon začel veljati se je noveliral 13-krat in ker je bil predlog revizije Direktive o obdavčitvi energentov umaknjen, je ministrstvo pripravilo prenovljen zakona, ki zasleduje zlasti cilje večje jasnosti predpisa, usklajenosti z direktivami na področju trošarin (tudi v luči opozoril EK o neustrezni ureditvi področja obdavčitve malih proizvajalcev žganja in posledično sprožitve EU pilota) ter poenostavitvijo administrativnih postopkov za zavezance in davčni organ. vir

0

Statistični urad RS

Včeraj je Statistični urad RS objavil končne podatke – začasni so bili objavljeni 15. oktobra – o povprečni mesečni plači za mesec avgust 2015 v Sloveniji.

0

Izstop iz sistema obveznega vodenja knjig za kmečka gospodinjstva

FURS, 20. oktober 2015

“Kmečka gospodinjstva, ki so morala za leti 2014 in 2015 obvezno vstopiti v sistem ugotavljanja davčne osnove od dohodkov iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti – OKGD na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov oziroma dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov, zaradi preseženega prihodkovnega limita (nad 7.500 eurov povprečnega skupnega dohodka iz OKGD dveh zaporednih predhodnih davčnih letih), lahko le še do konca oktobra 2015 pri davčnem organu vložijo vlogo za izstop iz takšnega načina obdavčitve, ter tako z letom 2016 ponovno preidejo na sistem ugotavljanja davčne osnove  iz OKGD na podlagi katastrskega dohodka (na podlagi KD in pavšalne ocene dohodka na panj). Navedeno pa ne velja za kmečka gospodinjstva, ki so v sistem ugotavljanja davčne osnove na podlagi knjigovodstva  vstopila prostovoljno. Prav tako se ugotavljanje davčne osnove na podlagi knjigovodstva ohranja za vse dopolnilne dejavnosti na kmetiji in druge kmetijske in gozdarske dejavnosti, ki se opravljajo v takem kmečkem gospodinjstvu …” vir

0

Posojila podjetniškim projektom

Slovenski regionalni razvojni sklad je 25. septembra v Uradnem listu RS objavil razpis za ugodna posojila podjetniškim projektom v letu 2015. Skupna višina razpisanih ugodnih posojil za projekte po javnem razpisu je nekaj vek kot 5 milijonov evrov. vir

Dne 26. oktobra se izteče 1. rok za oddajo vlog.

0

Obrazci iREK-M4

Furs je na spletni strani beta eDavki objavil prvo verzijo kontiranih obrazcev iREK z definicijo za M4. vir

0

Zaposlovanje mladih

Konec decembra se izteče začasna spodbuda za zaposlovanje brezposelnih oseb, mlajših od 30 let, ki je stopila v veljavo z Zakonom o interventnih ukrepih na področju trga dela in starševskega varstva (ZIUPTDSV) in je bila podaljšana do konca leta 2015 z Zakonom o spremembi Zakona o interventnih ukrepih na področju trga dela in starševskega varstva (ZIUPTDSV-A).

Spodbudo je torej mogoče uveljavljati še za vse zaposlitve, ki bodo sklenjene do vključno 31. 12. 2015.
več

0

Dursova spletna stran

Avgusta 2015 je prenehala delovati spletna stran Carinske uprave RS, oktobra 2015 pa tudi spletna stran Davčne uprave RS. Preusmerjanje s teh spletnih strani na nov splet Finančne uprave RS (www.fu.gov.si) bo potekalo še pet mesecev po prenehanju delovanja posamezne spletne strani nekdanjih uprav. V tem času bodo spletni iskalniki še vedno našli stare strani, vendar bodo te strani usmerjene na spletno stran Finančne uprave RS. vir

0

Vpliv novega MSRP 15

“Na prvi pogled se zdi, da bo MSRP 15 vplival le na omejen krog podjetij oziroma dejavnosti, kot so telekomunikacije, mediji, gradbeništvo, nepremičnine. Vendar se bo pripoznavanje prihodkov med drugimi spremenilo za veliko več dejavnosti.

Med njimi tudi za tiste, ki ponujajo produkte, sestavljene iz več sestavin (stroj z montažo in podaljšano garancijo, avto z garancijo, servisom in zavarovanjem), za tiste, ki ponujajo možnost plačila v obdobju, daljšem od leta dni, v primerih, ko je cena odvisna od uresničitve določenih zahtev, v primerih, ko kupec dobi popust ali lahko vrne blago, v primerih, ko kupci zbirajo točke zvestobe … ” vir

0
Page 48 of 49 «...2030404546474849