Današnje hitro razvijajoče se poslovno okolje je polno izzivov in priložnosti. Predpogoj za učinkovit odziv na vedno pogostejše in zahtevnejše impulze okolja je natančno planiranje ter redno sledenje rezultatom poslovanja. Ob tem ne smemo pozabiti na varnost poslovanja in učinkovito zaščito podatkov s katerimi razpolagamo.

Upoštevajoč dejstvo, da učinkovite odločitve slonijo na kvalitetnih, varno obdelanih podatkih in analizi le teh, vam v okviru naših storitev ponujamo širok nabor storitev na področju računovodstva, kontrolinga in varnosti osebnih podatkov.

Podjetnikom torej na enem mestu ponujamo celovito podporo na področjih:

 • Varnost osebnih podatkov:
  – prva ocena stanja in ocena vrzeli med obstoječim stanjem in zahtevami zakonodaje (nova uredba GDPR),
  – izdelava sistema za zagotavljanje skladnosti z uredbo GDPR (DPIA analiza),
  – v vaši organizaciji lahko prevzamemo vlogo pooblaščene osebe za varovanje osebnih podatkov (DPO-data protection officer),
  – izobraževanje osebja organizacije.
 • Računovodske storitve:
  – ustanovitev ali sprememba statusne oblike podjetja,
  – urejanje dokumentacije preteklih obdobij (interni pregled dosedanjega poslovanja),
  – knjigovodske storitve,
  – kontroling.