Varovanje osebnih podatkov

Varovanje osebnih podatkov

25.5.2018 v veljavo stopi nova uredba o varovanju osebnih podatkov. Uredba je krovni dokument in se začne istočasno uporabljati…

Računovodske storitve

Računovodske storitve

Poslovodstvo podjetja ima osrednje mesto med uporabniki računovodskih informacij, zato je računovodsko informiranje…


  • Merilo uspeha ni reševati težak problem temveč odgovor na vprašanje ali gre za enak problem kot lani.–John Foster Dulles

  • Pomembno je razumeti, da je potreben tim. Tim je odgovoren za zmage in poraze. Uspeh ima mnogo očetov, poraz nobenega.–Philip Caldwell

  • Če neuspešno planirate, planirate neuspeh.–Tariq Siddique

  • Nedavno so me vprašali ali bom odpustil delavca katerega napaka je podjetje stala 600.000$. Absolutno ne, pravkar smo v njegovo izobraževanje investirali 600.000$, zakaj bi njegove bogate izkušnje prepustil drugim?–Thomas J. Watson

  • Some regard private enterprise as if it were a predatory tiger to be shot. Others look upon it as a cow that they can milk. Only a handful see it for what it really is – the strong horse that pulls the whole cart.–Winston Churchill

  • Definirajte svoje poslovne cilje tako jasno, da jih drugi vidijo enako kot vi.–George F. Burns

  • Uspeh je korakati od neuspeha do neuspeha in ne izgubiti entuzijazma.–Winston Churchill

  • Če ustanete enkrat več kot padete, ste uspeli.–Kitajski pregovor

  • Ni cilj premagati jih, temveč je cilj nikoli se jim ne pridružiti. Sami bodo sebe premagali in uničili, kot vedno v zgodovini človeštva, ko so propadale največje civilizacije.–Sun Tzu, 544-498 BCr