Novice

Aneks h Kolektivni pogodbi dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije

Aneks h Kolektivni pogodbi dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije / UL RS 71/2017, 13. december 2017
Z aneksom se najnižje osnovne plače v povprečju zvišajo za 7 %. Višji zneski se uporabljajo od 1. januarja 2018. vir

0