Novice

Aneks št. 2 h Kolektivni pogodbi za dejavnost poklicnega gasilstva

Aneks št. 2 h Kolektivni pogodbi za dejavnost poklicnega gasilstva – tarifni del / UL RS 5/2018, 29. januar 2018
Aneks v 2. in 3. členu na novo določa plačne razrede plačnih skupin I, I1 in J. vir

0