Novice

Aplikacija Silvester Pelias

Aplikacija Silvester Pelias / Furs, 16. januar 2017
Furs je izdajo nove verzije programa, ki služi oddaji obračunov davka od dohodkov pravnih oseb za leto 2017 in 2017 preložil na 19. december. vir

0