Novice

Novice 2. 7. 2020

 

Razlog za pozitivna stanja na eKartici / FURS, 1. julij 2020
Zaradi prilagoditve programa – vezano na COVID-19 ukrepe – so stanja na eKartici še vedno lahko napačna. Tudi če niste upravičeni do odloga oziroma oprostitve prispevkov, ali zanje niste zaprosili, in morate poravnati prispevke, ki so zapadli v plačilo 20. aprila, 20. maja oziroma 22. junija, obračuni za prispevke (OPSV) za mesec marec, april in maj zaradi prilagoditve programske podpore v FURS še niso evidentirani. FURS predvideva, da bodo knjižbe za obračune prispevkov za socialno varnost za mesec marec, april in maj 2020 pripravljene do sredine julija 2020. vir

Izvajanje pobotov pred izvedbo vračila dohodnine iz naslova letnega poračuna za leto 2019 – 2. tranša / FURS, 1. julij 2020
Finančna uprava RS obvešča davčne zavezance, ki imajo izkazan dolg v knjigovodski evidenci pri FURS in so upravičeni do vračila dohodnine na podlagi prejetih informativnih izračunov dohodnine za leto 2019, da bodo dne 8. 7. 2020, še pred nakazilom zneska za vračilo, izvedli pobote za vse njihove neplačane obveznosti, ki imajo rok zapadlosti do vključno 6. 7. 2020. Finančna uprava RS zavezance poziva, da svoje zapadle obveznosti poravnajo najkasneje do 6. 7. 2020, da ne bo prihajalo do dvakratnega plačila. Zavezanci, pri katerih bo opravljen pobot, bodo o opravljenem pobotu prejeli obvestilo, če bo znesek pobota presegel 10 EUR. vir

Preplačila DDPO in DohDej, kot posledica plačil v višini obrokov akontacije v mesecu aprilu in maju 2020 / FURS, 30. junij 2020
Kljub temu, da je Finančna uprava RS o oprostitvi plačila obrokov akontacije za mesec april in maj 2020 obveščala preko svojih spletnih strani (vprašanja in odgovori), so nekateri zavezanci plačali enega ali celo oba obroka. Tako imajo sedaj izkazana preplačila iz tega naslova, ki so vidna na eKartici zavezanca. Ta preplačila bodo praviloma pokrivala terjatve za obroke akontacije za mesec junij 2020 in/ali mesec julij 2020 (zapadlost v juliju in/ali avgustu 2020), zato Finančna uprava RS poziva zavezance, da za te obroke plačajo le morebitno razliko. V kolikor se bo saldo preplačil na DDPO in DohDej ohranil tudi v jesenskih mesecih v letu 2020, bo Finančna uprava RS začela izvajati vračila preplačil po uradni dolžnosti na podlagi 97. člena ZDavP-2. vir

Zadnji sveženj informativnih izračunov dohodnine za leto 2019 / FURS, 30. junij 2020
Zavezanci, ki bodo prejeli informativne izračune dohodnine z datumom odpreme 30. 6. 2020, bodo lahko izkoristili pravico do ugovora do vključno 30. 7. 2020. Sicer pa je rok za vračilo preveč plačane dohodnine 28. 8. 2020, rok za doplačilo dohodnine pa se izteče 31. 8. 2020. vir

Indeksi cen življenjskih potrebščin / SURS, 30. junij 2020
Cene življenjskih potrebščin so se v juniju 2020 na letni ravni v povprečju za 0,3 % znižale, na mesečni ravni pa za 1,3 % zvišale. V prvi polovici leta 2020 je bila rast cen 0,2-odstotna (v istem obdobju prejšnjega leta 2,4-odstotna). vir

Razporejanje skrajšanega delovnega časa / MDDSZ, 29. junij 2020
Na podlagi sklepa s skupnega sestanka predstavnikov Ekonomsko-socialnega sveta zaradi določb Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (ZIUOOPE) v zvezi z neenakomerno razporeditvijo delovnega časa v času izvajanja ukrepov, je bilo sprejeto usklajeno strokovno stališče: s pisno odredbo je tedenski obseg zagotovljenega dela konkretnega delavca lahko razporejen tudi neenakomerno na način, da se tedenski obseg delovnega časa izravna v obdobju meseca, za katerega delodajalec tudi uveljavlja subvencijo. vir


UL RS 92/2020, 29. junij 2020
Uredba o spremembah Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente
Poročilo o gibanju plač za april 2020
UL RS 91/2020, 26. junij 2020
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-1B)

0

Novice 25. 6. 2020

 

Peta tranša mesečnega temeljnega dohodka / FURS, 24. junij 2020
Skladno z ZIUZEOP in novelo ZIUZEOP je 24. junija Finančna uprava upravičencem, ki so do 1. 6. 2020 vložili izjavo za marec in, ali april, in, ali maj, da zaradi epidemije niso mogli opravljati dejavnosti ali so jo opravljali v bistveno zmanjšanem obsegu, nakazala mesečni temeljni dohodek za marec in, ali april in, ali maj. vir

Gospodarska klima / SURS, 24. junij 2020
SURS poroča, da so v juniju 2020 vsi posamezni kazalniki pozitivno vplivali na gospodarsko klimo. Ta se je na mesečni ravni zvišala za 8,7 odstotne točke. vir

Poslovanje gospodarskih družb / AJPES, 22. junij 2020
Agencija je objavila podatke o poslovanju gospodarskih družb v letu 2019. vir

Poročanje podatkov na obračunu REK-1 po ZIUOOPE / FURS, 19. junij 2020
Zakon o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 – ZIUOOPE v 11. členu ureja možnost delnega subvencioniranja skrajšanega polnega delovnega časa in v 24. členu povračilo nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo. Oba ukrepa delodajalec uveljavlja pri Zavodu RS za zaposlovanje. FURS bo Zavodu za potrebe vodenja postopka posredoval podatke iz predloženih REK-1 obrazcev, zato morajo bit le-ti pravilno pripravljeni. vir


UL RS 90/2020, 24. junij 2020
Uredba o izvajanju ukrepa poroštva po Zakonu o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije COVID-19
Razlaga Kolektivne pogodbe za elektrogospodarstvo (v nadaljevanju KPES, Uradni list RS, št. 41/17)

0

Novice 18. 6. 2020

 

Prenos turističnega bona / FURS, 17. junij 2020
FURS opozarja, da je potrebno izjavo o prenos bona oddati turističnemu ponudniku in ne FURSu. vir

Povprečna bruto plača, april 2020 / SURS, 15. junij 2020
(začasni podatki) Povprečna bruto plača za april 2020 je znašala 1.937,21 EUR in je bila nominalno za 10,2 %, realno pa za 11,2 % višja od bruto plače za marec 2020. vir

Nakazilo temeljnega dohodka 24 6. / FURS, 12. junij 2020
Polnega izplačila v tranši 10. 6. niso prejeli upravičenci (samozaposleni, družbeniki, kmetje, verski uslužbenci), ki so do polnega zavarovalnega časa vključeni kot starši (na podlagi drugega odstavka 19. člena ZPIZ-2). Slednji so sicer z določbo 84. člena Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (ZIUOOPE) dobili pravico do mesečnega temeljnega dohodka v celotnem znesku. Tem upravičencem bo razlika do polnega zneska mesečnega temeljnega dohodka za mesec marec in april izplačana 24. junija 2020. Poleg omenjenih bodo 24.6. 2020 mesečni temeljni dohodek za maj prejeli tudi upravičenci, pri katerih je bilo zaradi sprememb v zakonodaji in različnih okoliščin na njihovi strani za preverjanje pogojev v zvezi z upravičenostjo bolj kompleksno in ga v kratkem času do dneva izplačila ni bilo mogoče izvesti. vir


UL RS 87/2020, 15. junij 2020
Uredba o spremembah Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente
UL RS 85/2020, 12. junij 2020
Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za maj 2020
Razlagi Kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji (KPZZ), sprejeti na seji dne 19. 5. 2020

0

Novice 11. 6. 2020

 

Četrta tranša mesečnega temeljnega dohodka / FURS, 10. junij 2020:
Desetega junija je nakazilo prejelo 45.424 samozaposlenih, družbenikov, kmetov, verskih uslužbencev. vir

Izplačila povračil v juniju / ZRSZ, 9. junij 2020
V prvem junijskem izplačilu povračil nadomestila plače je dobrih 116 milijonov EUR. Naslednje izplačilo bo 30. junija. vir

Kako lahko unovčim turistični bon / FURS, 9. junija 2020
Oseba s stalnim prebivališčem v Sloveniji na dan 13. 3. 2020 bo lahko od 19. 6. do 31. 12. 2020 zelo enostavno unovčila bon pri turističnih ponudnikih za nastanitve v Sloveniji. Upravičencu bon pripada avtomatično, in sicer kot dobroimetje, ki ga vodi Finančna uprava v sistemu eDavki. Bona upravičenec ne bo prejel v fizični obliki, unovčil pa ga bo na lokaciji turističnega objekta zgolj z osebnim identifikacijskim dokumentom. vir

REK obrazci – spremenjeno poročanje v polju B14 Boniteta / FURS, 9. junija 2020
Pravilnik o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu od 1. 7. 2020 dalje določa spremembe pri poročanju bonitet, in sicer se v polje B14 Boniteta – uporaba osebnega vozila, vpiše: vrednosti bonitete, VIN številka osebnega vozila, nabavna vrednost ob pridobitvi in leto uporabe vozila. Poleg tega se označi ali delodajalec delojemalcu zagotavlja gorivo v obliki podatka DA/NE, ali delojemalec mesečno prevozi v privatne namene manj kot 500 kilometrov v obliki DA/NE, ter ali gre za uporabo vozila na električni pogon v obliki DA/NE. Podatki se poročajo ločeno za vsako vozilo, ki je v posameznem mesecu zagotovljeno delojemalcu. Spremenjeno poročanje se uporablja od 1.7.2020 dalje, glede na datum izplačila dohodka (polje 012). Spremenjeno poročanje podatkov o uporabi službenega vozila v privatne namene na davčno obravnavo nudenja te bonitete nima vpliva. vir

Skrajšan delovni čas in čakanje na delo po ZIUOOPE / FURS, 5. junij 2020
Zakon o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 – ZIUOOPE v 11. členu ureja možnost delnega subvencioniranja skrajšanega polnega delovnega časa in v 24. členu povračilo nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo. Oba ukrepa delodajalec uveljavlja pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje. FURS bo Zavodu za potrebe vodenja postopka posredoval podatke iz predloženih REK-1 obrazcev. vir

Ukrep čakanje na delu in skrajšani delovni čas / MDDSZ, 5. junij 2020
Ministrstvo objavlja pogosta vprašanja in odgovore o ukrepih povračila nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo in subvencije za krajši delovni čas po Zakonu o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (ZIUOOPE). vir

Obveznost obveščanja o odreditvi dela s skrajšanim delovnim časom pred oddajo vloge / ZRSZ, 4. junij 2020
Delodajalci, ki želijo uveljavljati subvencijo za skrajšani polni delovni čas, imajo zakonsko obveznost, da v 3 delovnih dneh po odreditvi takšnega dela zaposlenim, o tem obvestite ZRSZ po elektronski pošti. vir


UL RS 84/2020, 8. junij 2020
Uredba o načinu unovčitve bona za izboljšanje gospodarskega položaja na področju potrošnje turizma, povračilu sredstev preko informacijskega sistema Finančne uprave Republike Slovenije ter načinu vodenja in upravljanja evidence bonov
UL RS 82/2020, 5. junij 2020
Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o letnem poročilu in trimesečnih računovodskih izkazih zavarovalnic
Sklep o spremembi in dopolnitvi Sklepa o kontnem okviru za zavarovalnice
Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, april 2020
Razlaga Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji

0

Novice 4. 6. 2020

 

Regres, višja sila in letni dopust / MDDSZ, 4. junij 2020
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je objavilo odgovore na aktualna vprašanja v zvezi z letnim dopustom, regresom za letni dopust in odsotnostjo z dela zaradi višje sile. vir

Zviševanje nivoja varnosti spletnih storitev / AJPES, 2. junij 2020
Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve bo zaradi zviševanja nivoja varnosti spletnih storitev s 15. 6. 2020 ukinila uporabo protokolov TLS 1.0 in TLS 1.1 na spletnem portalu www.ajpes.si. vir

Tretji paket / DZ, 29. maj 2020
Državni zbor RS je v petek 29. maja pozno zvečer sprejel Zakon o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije SARS-COV-2 (ZIUOOPE). Zakon prinaša nove začasne ukrepe za omilitev in odpravo posledic epidemije nalezljive bolezni covid-19 ter podaljšuje nekatere dosedanje. Bistvena ukrepa sta delno subvencioniranje skrajšanega polnega delovnega časa in ukrep delnega povračila nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo.

Indeksi cen življenjskih potrebščin / SURS, 29. maj 2020
V maju 2020 smo imeli na letni ravni 1,2-odstotno deflacijo. V enem letu se je blago pocenilo za 2,9 %, storitve pa so se podražile za 2,0 %. Na mesečni ravni smo zabeležili 0,9-odstotno rast cen, kar je predvsem posledica višjih cen hrane. vir

Drugi sveženj informativnih izračunov dohodnine za leto 2019 / FURS, 29. maj 2020
Finančna uprava RS je v drugem svežnju z datumom odpreme 29. 5. 2020 poslala 686.961 informativnih izračunov dohodnine za leto 2019. Naslednji (in hkrati zadnji) sveženj informativnih izračunov dohodnine bo odpremljen konec junija 2020. vir


UL RS 81/2020, 1. junij 2020
Uredba o spremembah Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente
Poročilo o gibanju plač za marec 2020
UL RS 80/2020, 30. maj 2020
Zakon o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (ZIUOOPE)
Zakon o poroštvu Republike Slovenije v Evropskem instrumentu za začasno podporo za ublažitev tveganj za brezposelnost v izrednih razmerah (SURE) po izbruhu COVID-19 (ZPEIPUTB)
Interventni zakon za odpravo ovir pri izvedbi pomembnih investicij za zagon gospodarstva po epidemiji COVID-19 (IZOOPIZG)
Sklep o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma o Zakonu o poroštvu Republike Slovenije v Evropskem instrumentu za začasno podporo za ublažitev tveganj za brezposelnost v izrednih razmerah (SURE) po izbruhu COVID-19 (ZPEIPUTB, EPA 1171-VIII)
Sklep o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma o Interventnem zakonu za odpravo ovir pri izvedbi pomembnih investicij za zagon gospodarstva po epidemiji COVID-19 (IZOOPIZG, EPA 1172-VIII)
Sklep o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma o Zakonu o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (ZIUOOPE, EPA 1173-VIII)
UL RS 78/2020, 29. maj 2020
Razlaga Kolektivne pogodbe za zaposlene v zdravstveni negi, sprejeta na 38. seji dne 26. 5. 2020
Razlaga Kolektivne pogodbe za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije glede določbe, ki se nanaša na pravico do izrednega letnega dopusta zaradi razglašene epidemije, sprejeti na 81. seji dne 6. 5. 2020 in dne 26. 5. 2020

0

Novice 28. 5. 2020

 

Sistem obveznega pobota / MF, 27. maj 2020
Zakon o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije COVID-19 razširja delovanje Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES). Eden izmed pogojev za prevzem poroštva je vključenost kreditojemalca v sistem obveznega večstranskega pobota, ki ga AJPES, na podlagi določbe o spremembi Zakona o preprečevanju zamud pri plačilih, že izvaja večkrat mesečno. vir

Gospodarska klima v maju višja / SURS, 25. maj 2020
V maju 2020 je bila gospodarska klima na mesečni ravni višja za 6,5 odstotne točke, na letni pa nižja za 40,8 odstotne točke. vir


UL RS 74/2020, 21. maj 2020
Sklep o ugotovitvi prenehanja razlogov za začasne ukrepe v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19)

0

Novica 21. 5 2020

 

Preverjanje zneska povračil nadomestil / ZRSZ, 21. maj 2020
Glede izplačevanja povračil nadomestila plače je od začetka tega tedna na Portalu za delodajalce ZRSZ na voljo aplikacija za preverjanje, koliko sredstev ste prejeli. vir

Plače zaposlenih pri pravnih osebah, marec 2020 / SURS, 21. maj 2020
(začasni podatki) Povprečna bruto plača za marec 2020 je znašala 1.758,27 EUR; od bruto plače za februar 2020 je bila nižja, nominalno za 2,3 %, realno pa za 1,5 %. Povprečna neto plača za marec 2020 pa je znašala 1.146,11 EUR in je bila nominalno za 2,0 %, realno pa za 1,2 % nižja od neto plače za februar 2020. vir

Tretji sveženj ukrepov / Vlada RS, 20. maj 2020
Vlada je na potrdila in predstavila tretji sveženj ukrepov. vir

Način knjiženja povračila za čakanje na delo in kriznega dodatka / SIR, 18. maj 2020
Odbor sekcije preizkušenih računovodij in računovodij je na svoji seji obravnaval način knjiženja povračila za čakanje na delo in kriznega dodatka skladno z Zakonom o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP) ter v zvezi s tem pripravil pojasnilo. vir

Obvestilo o podaljšanju roka za predložitev REK obrazcev / FURS, 15. maj 2020
Na pobudo davčnih zavezancev FURS podaljšuje rok za oddajo REK obrazcev za izplačilo plače in nadomestilo plače za obdobje marec/2020 in april/2020 do 31. 5. 2020. V primeru predložitve REK-1 obrazca za plačo, po datumu izplačila plače, naj zavezanec izbere vrsto dokumenta R. vir


UL R 72/2020, 18. maj 2020
Uredba o spremembah Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente
UL RS 69/2020, 15. maj 2020
Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za marec 2020

0

Novice 14. 5. 2020

 

Maja še dve izplačili delodajalcem za povračilo nadomestila plače / ZRSZ, 14. maj 2020
Prva povračila nadomestila plače za več kot 74.000 zaposlenih so bila izplačana v začetku tega tedna, 11. 5. 2020. Drugo izplačilo je predvideno 15. maja, medtem ko je tretji majski rok za izplačilo po interventnih zakonih v petek, 29. maja. vir

Podaljšan rok / FURS, 14. maj 2020
Rok za uveljavljanje oprostitev marčevskih in aprilskih prispevkov samozaposlenih, kmetov, verskih uslužbencev in družbenikov je podaljšan do vključno 31.5.2020. vir

Preverjanje podlag za delo in izdajanja računov / FURS, 14. maj 2020
Zavezanci, ki opravljajo dejavnosti, kjer so sproščeni ukrepi zaradi epidemije, so dolžni poslovati skladno z davčno zakonodajo. Finančna uprava RS svoje nadzorne aktivnosti najprej usmerja v preventivno delovanje in s prisotnostjo na terenu vpliva na davčno kulturo. Namen nadzora ni izrekanje glob, zato pozivamo zavezance, da pri svojem poslovanju uredijo podlage za delo z zaposlenimi in izdajajo in potrjujejo račune. vir

Banke pričele z aktivnostmi za zagotavljanje likvidnosti podjetjem / MF, 11. maj 2020
Banke za kredite odobrene po 12. 3. 2020 odobravajo odloge plačil obveznosti kreditojemalcev in tako prispevajo k zagotavljanju likvidnosti podjetjem, kar je ključno za hiter izhod iz krize in za okrevanje gospodarstva. vir

Poenostavitev eDavkov za zakonite zastopnike podjetij / FURS, 11. maj 2020
V eDavkih je na voljo nova funkcionalnost, ki odpravlja administrativne ovire vir

Nakazilo temeljnega dohodka / FURS, 8. maj 2020
Finančna uprava je nakazala mesečni temeljni dohodek. vir


UL RS 65/2020, 8. maj 2020
Zakon o spremembi Gradbenega zakona (GZ-A)
UL RS 64/2020, 7. maj 2020
Sklep o najnižji in najvišji pokojninski osnovi, najnižji pokojnini, najnižji osnovi za odmero nadomestil iz invalidskega zavarovanja in najvišjem znesku nadomestila za čas poklicne rehabilitacije od 1. januarja 2020

0

Novice 7. 5. 2020

 

Vračilo temeljnega dohodka / FURS, 6. maj 2020
Na Finančno upravo RS se je obrnilo nekaj zavezancev, ki želijo vrniti izredno pomoč v obliki mesečnega temeljnega dohodka (MTD), ker so ugotovili, da ne izpolnjujejo pogojev ali pa želijo uveljavljati neke druge področne pomoči, ki se izključujejo z uveljavljanjem MTD. To bodo lahko storili od 11. maja 2020 dalje, ko bo za ta namen zgolj v eDavkih objavljena posebna izjava (v papirnati obliki je ni mogoče vložiti). Na podlagi izjave bo Finančna uprava RS upravičencem izdala odločbo o vračilu sredstev. vir

Vloga za spremembo akontacije DDPO ali DohDej / FURS, 6. maj 2020
Na eDavkih je na voljo obrazec, na podlagi katerega je mogoče na poenostavljen način vložiti zahtevo za spremembo akontacije davka od dohodkov pravnih oseb (DDPO) ter dohodnine od dohodka iz dejavnosti (DohDej). vir

OPSVZ, OPSVL, OPSVK in OPSVP za mesec april in maj 2020 v primeru bolniške odsotnosti / FURS, 6. maj 2020
Finančna uprava je podala pojasnilo o pravilni pripravi omenjenih obrazcev v primeru bolniške odsotnosti v mesecu aprilu in maju. vir

Omogočena oddaja dopolnjene izjave NF-COVID19 / FURS, 4. maj 2020
Novela ZIUZEOP-A, ki je bila v Uradnem listu RS objavljena 30.4.2020, je v svojem 52. členu določila nov (daljši) rok uveljavljanje oprostitve marčevskih in aprilskih prispevkov na podlagi izjave. vir

Oddaja REK-1 obrazcev za marec / FURS, 4. maj 2020
Rok za oddajo REK-1 obrazcev za izplačane plače in nadomestila za marec 2020 je podaljšan do 15.5.2020. vir


UL RS 63/2020, 6. maj 2020
Pojasnilo 1 k Slovenskemu računovodskemu standardu 15
UL RS 62/2020, 4. maj 2020
Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, marec 2020

0

Novice 30. 4. 2020

 

Sklepi o povračilu izplačanih nadomestil plače / ZRSZ, 30. april 2020
Do vključno 29. aprila je ZRSZ prejel 36.542 vlog delodajalcev za povračilo nadomestila plače, medtem ko je sklepe o povračilu izplačanih nadomestil plače prejelo 25.631 delodajalcev. Rešena je bila 31.001 vloga. Gre za različno velike delodajalce iz vseh regij. Prva izplačila po interventnih zakonih bodo 11. maja. vir

Elektronska oddaja zahtevka COVID-19 za refundacijo nadomestila plače / ZZZS, 30. april 2020
ZZZS je vzpostavil novo spletno stran za delodajalce za elektronsko oddajo zahtevkov za refundacijo nadomestila plač na Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije zaradi COVID-19 na podlagi 56. člena Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije covid-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo. Zahtevke na ta način oddajo zavezanci, ki so poslovni subjekti, vpisani v Poslovni register Slovenije. Zahtevke je možno oddati najpozneje do 30. 9. 2020. vir

Indeksi cen življenjskih potrebščin / SURS, 30. april 2020
Cene življenjskih potrebščin so bile v aprilu 2020 na letni ravni nižje v povprečju za 1,2 %, na mesečni ravni pa za 0,9 %. Tako na letno kot na mesečno deflacijo so najbolj vplivali cenejši naftni derivati. vir

Temeljna obrestna mera / SURS, 30. april 2020
Mesečna temeljna obrestna mera se je v maju 2020 znižala na −0,1 %, prav tako se je letna temeljna obrestna mera znižala na −1,17 %. vir

Onemogočena oddaja REK-1f za izplačila po ZIUZEOP / FURS, 30. april 2020
V skladu z Zakonom o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP) je potrebna dopolnitev obračuna za izplačilo plače zaposlenim pri fizičnih osebah (REK-1f), zato oddaja za izplačilo plače za delo v času epidemije in nadomestila plače za čakanje na delo v času epidemije trenutno ni možna.
FURS predlaga, da se plača oz. nadomestilo plače zavezancu kljub temu izplača, ter poravna obveznosti iz naslova akontacije dohodnine in prispevkov. vir

Več izjav za temeljni dohodek in oprostitev prispevkov / FURS, 29. april
Če ste oddali več izjav za temeljni dohodek in oprostitev prispevkov, se bo upoštevala zadnja oddana izjava. vir

Ocenjevanje vrednosti v razmerah pomembno povečane negotovosti / SIR, 29. aprila 2020
Slovenski inštitut za revizijo je sprejel strokovno razlago o ocenjevanje vrednosti v razmerah pomembno povečane negotovosti. vir

DZ sprejel drugi paket ukrepov / STA, 28. april 2020
DZ je danes sprejel drugi paket interventnih ukrepov za blaženje posledic epidemije novega koronavirusa, ki med drugim prinaša državna jamstva za likvidnostna posojila podjetij v skupnem obsegu dve milijardi evrov. Potrdil je tudi postopno sproščanje ukrepov na sodiščih in v javni upravi. vir

350 EUR samozaposlenim / FURS, 24. april 2020
Finančna uprava je 32.015 upravičencem nakazala 350 EUR mesečnega temeljnega dohodka za marec. Seznam prejemnikov je objavljen na njihovi spletni strani.
Katere ukrepe za zaposlene lahko izkoristite in kako? / FURS, 24. april 2020
Finančna uprava je preglednico ukrepov ponovno dopolnila. V preglednici so dopolnitve rdeče obarvane. vir


UL RS 61/2020, 30. april 2020
Zakon o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije COVID-19 (ZDLGPE)
Zakon o spremembi in dopolnitvah Zakona o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) (ZZUSUDJZ-A)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP-A)
UL RS 60/2020, 29. april 2020
Poročilo o gibanju plač za februar 2020
UL RS 58/2020, 24. april 2020
Pristop k Aneksu h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji
Pristop k Aneksu h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji
Razlaga Kolektivne pogodbe za zaposlene v zdravstveni negi
Dodatek št. 13 h Kolektivni pogodbi za elektroindustrijo Slovenije

0
Page 1 of 55 12345...»