Novice

Novice 23. 1. 2020

 

Pravice in obveznostih pri izplačilu plač / MDDSZ, 22. januar 2020
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je danes s sodelovanjem Finančne uprave RS preko sistema eDavki vsem subjektom, ki zaposlujejo delavce, posredovalo celovito informacijo o pravicah in obveznostih pri določanju in izplačilu plačila za delo. vir

Sprememba obračunskega obdobja DDV-O / FURS, 20. januarja 2020
FURS obvešča, da bo na podlagi 89. člena ZDDV-1 centralno spremenil davčna obdobja vsem davčnim zavezancem, ki se jim na podlagi obdavčljivega prometa v letu 2019 spremeni davčno obdobje. Centralna sprememba davčnega obdobja bo potekala od 7. 2. 2020 (od 13.00 ure dalje) do predvidoma 9. 2. 2020. V tem času bo oddaja obrazcev DDV-O, VIES-KP in PD-O zaprta za vsa obdobja. vir

Obresti, dobiček iz kapitala, dividende, najemnine, IFI / FURS, 20. januarja 2020
FURS opozarja, da je rok za oddajo napovedi za odmero dohodnine od dohodkov iz kapitala (dobička od odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov, obresti na denarne depozite, drugih obresti in dividend), dohodka iz oddajanja premoženja v najem ter napovedi za odmero davka od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov za leto 2019, 28. 2. 2020. vir

eBol / SPOT, 20. januarja 2020
Izteka se prehodno obdobje v z vezi z elektronskimi bolniškimi listi. Od 1. 2. 2020 zdravniki ne bodo več tiskali bolniških listov. V veljavo stopi nova zakonodaja, ki bo določala, da morajo delodajalci do bolniških listov za svoje zaposlene obvezno dostopati preko portala SPOT (eVEM). vir


UL RS 3/2020, 17. januar 2020
Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2020 in 2021
Ugotovitveni sklep o višini regresa za prehrano med delom od 1. januarja 2020 dalje

0

Novice 16. 1. 2020

 

V pogled v podatke za odmero dohodnine – KP_Vpogledi / FURS, 15. januar 2020
Izplačevalcem dohodkov je na voljo vpogled v podatke za odmero dohodnine za leto 2019. vir

Plače, november 2019 / SURS, 15. januar 2020
(začasni podatki) Povprečna bruto plača za november 2019 je znašala 1.897,90 EUR in je bila nominalno za 9,0 %, realno pa za 8,9 % višja od plače za oktober 2019. Tolikšna razlika v višini povprečne plače glede na prejšnji mesec je bila predvsem posledica višjih izrednih izplačil, izplačanih s plačo za november 2019. vir

Aplikacija za predložitev letnih poročil / AJPES, 14. januar 2020
Ajpes sporoča, da je na voljo aplikacija za oddajo letnih poročil za leto 2019. vir

Spletne goljufije / ARNES, 14. januar 2020
Na nacionalnem odzivnem centru za kibernetsko varnost SI-CERT v zadnjem času opažajo povečano število spletnih goljufij vrivanja v poslovno komunikacijo (znanih tudi kot “Man-In-The-Email” napadi ali BEC – Business Email Compromise), katerih žrtve so predvsem podjetja, ki poslujejo s tujino. Če vam poslovni partner iz tujine po elektronski pošti sporoči novo številko bančnega računa, to vedno preverite prek telefona, telefaksa ali osebno, saj gre lahko za prevaro. vir

Oddaja v najem poslovnemu subjektu / FURS, 13. januar 2020
Če ste fizična oseba in ste oddajali premoženje v najem poslovnim subjektom ter želite uveljavljati dejanske stroške vzdrževanja premoženja, morate zahtevek za uveljavljanje dejanskih stroškov na FURS vložiti najpozneje do 15. januarja tekočega leta za preteklo leto. To torej velja le v primeru če fizična oseba oddaja premoženje v najem pravni osebi ali fizični osebi z dejavnostjo. Če oddaja v najem drugi fizični osebi je rok za oddajo napovedi in za uveljavljanje morebitnih dejanskih stroškov 28. 2. 2020. vir


UL RS 02/2020, 10. januar 2020
Uredba o določitvi višine dnevnega nadomestila za čas zadržanosti od dela zaradi bolezni za samozaposlene v kulturi za polni delovni čas za leto 2020
Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti
Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za december 2019

0

Novice 9. 1. 2020

 

Indeksi cen življenjskih potrebščin, Slovenija, december 2019 / SURS, 9. januar 2020
Letna rast cen v letu 2019 je bila 1,8-odstotna (v letu 2018 1,4-odstotna). Povprečna letna inflacija je bila 1,6-odstotna (v letu 2018 1,7-odstotna). vir

Dohodnina – uveljavljanje vzdrževanih družinskih članov / FURS, 9. januar 2020
Zavezanec, ki med letom ni uveljavljal te olajšave, in tisti, ki želi medletno uveljavljeno olajšavo spremeniti, mora najpozneje do 5. februarja 2020 vložiti »Vlogo za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane pri informativnem izračunu dohodnine«. Vlogo je tudi letos mogoče oddati prek mobilne aplikacije eDavki ali prek spletnega sistema eDavki. Prednost tega načina je tudi, da boste imeli možnost uporabe pred izpolnjenega obrazca z lanskimi podatki. vir

Ponovno omogočena oddaja iREK-21, NF-PorObv in NF-PreObr / FURS, 8. januar 2020
Oddaja navedenih obrazcev je ponovno omogočena od srede, 8. 1. 2020, od 10:20 ure. vir

Vpogled v podatke za odmero dohodnin / FURS, 8. januar 2020
Vpogled v podatke za odmero dohodnine bo predvidoma omogočen po 15. januarju. vir

Onemogočena oddaja Doh-Prem in Doh-Zap1 / FURS, 7. januar 2020
Na sistemu eDavki je trenutno onemogočena oddaja obrazcev:
– Doh-Prem – Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem (za leto 2019) in
– Doh-Zap1 – Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve (dohodki iz delovnega razmerja, pokojnine) – za rezidente (za leto 2020).
vir

Klicni centri Finančne uprave / FURS, 7. januar 2020
Finančna uprava je vzpostavila klicni center za davke poslovnih subjektov. Zainteresirani lahko pokličejo na telefonsko številko 08 200 1003, kjer bodo prejeli informacije o DDPO, DohDej, REK obrazcih, obdavčitvi sobodajalcev, itd. Za vprašanja s področja nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za pravne osebe, DMV in davka na promet nepremičnin je na razpolago telefonska številka 08 200 1001, za področje davčnih blagajn pokličite pa 08 200 1002. vir

V javni obravnavi / MF, 6. januar 2020
Ministrstvo za finance je danes v javno obravnavo dalo predlog zakona, ki bo urejal poroštva države pri najemanju stanovanjskih kreditov. Namenjen bo reševanju stanovanjskega problema z nakupom primerne stanovanjske nepremičnine, zato ukrep predstavlja dodatno možnost siceršnje stanovanjske politike, katere glavni inštrument ostaja večanje fonda javnih najemnih stanovanj. Javna obravnava predloga zakona bo trajala do 10. februarja 2020. vir

 

0

Novice 2. 1. 2020

 

Državni proračun beleži presežek / MF, 30. december 2019
Državni proračun je v obdobju od januarja do konca novembra letos zabeležil 304,9 milijona evrov presežka. Prihodki so se zvišali za 1,4 % na približno 9,17 milijarde evrov, odhodki pa za 6,5 % na okoli 8,87 milijarde evrov. vir

Oddaja obračunov DOD-DDPO in DDD-DDD za davčna obdobja od 1. 1. 2020 dalje / FURS, 30. december 2019
Zaradi zakonskih sprememb oddaja Obračunov davka od dohodkov pravnih oseb (DOD-DDPO) in Obračunov akontacije dohodnine in dohodnine od dohodkov iz dejavnosti (DDD-DDD), za davčna obdobja od 1. 1. 2020 dalje, predvidoma ne bo možna do druge polovice januarja. vir

Indeksi cen življenjskih potrebščin / SURS, 30. december 2019
Letna rast cen v letu 2019 je bila 1,9-odstotna (v letu 2018 1,4-odstotna). Povprečna letna inflacija je bila 1,6-odstotna (v letu 2018 1,7-odstotna). vir

Temeljna obrestna mera / SURS, 30. december 2019
Mesečna in letna temeljna obrestna mera sta se v januarju 2020 zvišali na 0,2 % oz. 2,39 %. vir

Uredba s področja DDV / Vlada RS, 30. december 2019
Vlada je izdala uredbo o izvajanju uredb EU glede ukrepov za okrepitev upravnega sodelovanja na področju DDV v zvezi z izmenjavo podatkov iz nacionalnih registrov vozil. Uredba je potrebna za izvajanje uredbe EU o upravnem sodelovanju in boju proti goljufijam na področju DDV in določitev podrobnih pravil za izvajanje nekaterih določb uredbe o upravnem sodelovanju. vir

Višje plačilo za delo dijakov in študentov / MDDSZ, 27. december 2019
Prvi januar 2020 prinaša novost na področju začasnega in občasnega dela dijakov in študentov in sicer glede višine minimalne bruto urne postavke za opravljeno uro začasnih in občasnih del. Ta od 1. januarja 2020 znaša bruto 5,40 evra. vir


UL RS 82/2019, 31. december 2019
– Uredba o izvajanju uredb (EU) glede ukrepov za okrepitev upravnega sodelovanja na področju davka na dodano vrednost v zvezi z izmenjavo podatkov iz nacionalnih registrov vozil
– Odredba o uskladitvi najnižje bruto urne postavke za opravljeno uro začasnih in občasnih del
– Odredba o spremembi Odredbe o določitvi poklicev, v katerih zaposlitev tujca ni vezana na trg dela
– Poročilo o gibanju plač za oktober 2019
– Dodatek št. 3 h Kolektivni pogodbi za dejavnost kovinskih materialov in livarn Slovenije
UL RS 81/2019, 27. december 2019
– Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-1A)
– Zakon o dopolnitvi Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1B)
– Tarifna priloga h Kolektivni pogodbi komunalnih dejavnosti
– Spremembe in dopolnitve Kolektivne pogodbe gradbenih dejavnosti
UL RS 80/2019, 27. december 2019
– Pravilnik o obrazcih za napovedi za odmero akontacije dohodnine ter obrazcih za napovedi za odmero dohodnine od dohodka iz kapitala in dohodka iz oddajanja premoženja v najem
– Pravilnik o dostavi podatkov za odmero dohodnine od dobička iz kapitala od odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov, in podatkov o naknadnih vplačilih ter kapitalskih deležih družbenikov v osebnih družbah
– Pravilnik o obrazcu za napoved za odmero davka od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov
– Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem postopku
– Pravilnik o spremembah Pravilnika o obrazcih za priglasitev začetka, konca in sprememb ugotavljanja davčne osnove od dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti na podlagi dejanskih prihodkov in dejanskih odhodkov oziroma dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov
– Pravilnik o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o dostavi podatkov za odmero dohodnine
– Pravilnik o spremembi Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava
– Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o davčnem obračunu akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti
– Pravilnik o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o davčnem obračunu davka od dohodkov pravnih oseb
– Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu
– Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, november 2019

0

Novice 26. 12. 2019

 

Javna dela 2020 / MDDSZ, 24. december 2019
Na spletni strani ZRSZ je objavljeno javno povabilo za izvajanje programov javnih del za leto 2020. vir

Pavšalni prispevki 2020 / FURS, 24. december 2020
Finančna uprava je objavila zneske pavšalnih prispevkov za leto 2020. vir

Pošiljanje e-računov policijskim upravam / UJP, 23. december 2019
Na vnosni maski e-računa je dodana možnost vnašanja oziroma pošiljanja e-računov prejemnikom policijskim upravam. vir

Register nastanitvenih obratov in vpis podatkov v eTurizem / AJPES, 23. decembra 2019
AJPES bo v Register nastanitvenih obratov (RNO) v letu 2019 vpisal vse nastanitvene obrate, za katere bodo izvajalci nastanitvene dejavnosti oddali vlogo za vpis najkasneje do torka, 31. 12. 2019 do 13. ure. Nastanitvene obrate, za katere bo vloga za vpis v RNO oddana po 13. uri 31. 12. 2019, pa bo AJPES vpisal v RNO v petek, 3. 1. 2020. Podatke o gostih in prenočitvah lahko izvajalci nastanitvene dejavnosti poročajo v sistem eTurizem le po predhodnem vpisu nastanitvenega obrata v RNO. vir

Oddaja REK po novi zakonodaji / FURS, 23. december 2019
Onemogočena je oddaja REK-1, z vrsto dohodka 1151, za datume izplačila od 1. 1. 2020 dalje. S 1. 1 .2020 se na REK-1, 1151 spremeni dohodninska vrsta dohodka iz 1101 v 1111 (del plače za poslovno uspešnost). Spremembe bodo na eDavkih implementirane predvidoma do 10. 1. 2020. vir

Oddaja KP-KPD za leto 2019 / FURS, 23. december 2019
Na sistemu eDavki je bila 18. decembra izmed kontrolnih podatkov KP-KPD omogočena oddaja podatkov o vzdrževanih družinskih članih. Od 23. decembra je omogočena tudi oddaja drugih kontrolnih podatkov. vir

Gospodarska klima, Slovenija, december 2019 / SURS, 20. december 2019
Vrednost kazalnika gospodarske klime je bila v decembru 2019 (3,0 odstotne točke) za 0,8 odstotne točke višja kot v novembru (2,2 odstotne točke). vir

Moteno delovanje sistema eDavki, 25. 12. 2019 – 7. 1. 2020 / FURS, 19. december 2019
FURS obvešča, da bo med 25. decembrom in 7. januarjem zaradi izvajanja aktivnosti v zvezi z zaključnim računom moteno delovanje sistema eDavki. V tem obdobju bo onemogočena oddaja vlog: iREK-21 Vloga za razkritje podatkov o obveznih prispevkih za socialno varnost iz delovnega razmerja, NF-PorObv Naročilo potrdila o poravnanih obveznostih/obvestila o dolgu in NF-PreObr – Naročilo potrdila o predloženih obračunih. Poleg tega obstaja možnost, da knjigovodsko stanje zavezanca, ne bo izkazovalo pravilnega stanja: eKartica Kartica zavezanca, eKarticaC Kartica zavezanca (carine, trošarine…) in eKarticaO Kartica zavezanca (odprte postavke). vir


UL RS 79/2019, 24. december 2019
– Pravilnik o spremembi in dopolnitvah Pravilnika o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava
UL RS 78/2019, 20. december 2019
– Uredba o namenitvi dela dohodnine za donacije
– Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju
– Uredba o dopolnitvah Uredbe o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini
– Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o upravljanju kreditnega tveganja v bankah in hranilnicah
UL RS 77/2019, 20. december 2019
– Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost
– Pravilnik o spremembi Pravilnika o zahtevah za računalniške programe in elektronske naprave, upravljanje in delovanje informacijskega sistema ter vsebini, obliki, načinu in rokih za predložitev podatkov
– Pravilnik o spremembi Pravilnika o vsebini, obliki, načinu in rokih za predložitev izpisa podatkov iz elektronsko vodenih poslovnih knjig in evidenc zavezanca za davek
– Pravilnik o spremembi Pravilnika o obrazcu zahtevka za zmanjšanje davčne osnove od dohodka iz oddajanja premoženja v najem zaradi uveljavljanja dejanskih stroškov vzdrževanja premoženja, ki ohranja uporabno vrednost premoženja

0

Novice 19. 12. 2019

 

Moten dostop do portala UJPeRačun / UJP, 19. december 2019
V soboto, dne 21. 12. 2019, predvidoma med 8. in 12. uro, bo zaradi nadgradnje portala UJPeRačun moten dostop. vir

Oddaja stare in nove sheme obrazcev DDV-O in VIES-KP / FURS, 19. december 2019
Zaradi kratkega časa prilagoditve tehnične podpore bosta davčnim zavezancem omogočeni obe shemi (stara in nova) za oba navedena obrazca, in sicer za obračunska obdobja januar 2020, februar 2020, marec 2020 in januar-marec 2020. Navedena možnost bo na razpolago v obdobju od 10. 2. do vključno 30. 4. 2020. vir

Oddaja VIRVDC za leto 2019 / FURS, 18. december 2019
Na sistemu eDavki je omogočena oddaja kontrolnih podatkov KP-KPD in sicer le za poročanje podatkov o vzdrževanih družinskih članih – VIRVDC. Oddaja ostalih VIRov bo omogočena v petek, 20. 12. 2019. vir

Pooblastilo za eBOL / SPOT, 17. december 2019
Če e-postopkov in urejanje vlog na portalu SPOT (e-VEM) ne ureja zakoniti zastopnik, jih v njegovem imenu lahko ureja pooblaščena oseba. vir

Povprečna bruto plača za oktober 2019 / SURS, 16. december 2019
(začasni podatki) Povprečna bruto plača za oktober 2019 je znašala 1.741,70 EUR. V primerjavi z bruto plačo za september 2019 je bila višja, nominalno za 1,7 %, realno pa za 1,6 %. vir

Elektronski bolniški list / AJPES, 13. december 2019
Z dnem 1. 2. 2020 bo uporaba e-bolniških listov obvezna za vse delodajalce. Vlogo za urejanje pooblastil lahko delodajalci posredujejo (po pošti ali osebno) katerikoli točki SPOT že pred 1. 1. 2020. vir


UL RS 76/2019, 13. december 2019
Uredba o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino

0

Novice 12. 12. 2019

 

Najnižja osnova za obračun prispevkov za socialno varnost za osebe v delovnem razmerju / FURS, 12. december 2019
Najnižja osnova za obračun prispevkov za socialno varnost za osebe v delovnem razmerju, za izplačila od 1. 1. 2020 do 28. 2. 2020 znaša 975,30 eur (58 % povprečne letne plače zaposlenih v RS, preračunane na mesec, ki za leto 2018 znaša 1.681,55 eur). vir

Nove ID za DDV Nizozemskih samostojnih podjetnikov / FURS, 12. december 2019
Nizozemski samostojni podjetniki morajo uporabljati svojo novo identifikacijsko številko za DDV v svojih izstavljenih računih in na spletnih straneh od 1. januarja 2020 dalje. Nove identifikacijske številke za DDV bo možno preveriti na spletni strani Evropske Unije za preverbo DDV številke VIES od 1. januarja 2020 dalje, do takrat je možno preveriti samo trenutno veljavne. vir

Obvestilo o lestvici za odmero dohodnine in olajšave za leto 2020 / FURS, 10. december 2019
Objavljena je lestvica za odmero dohodnine in olajšave za leto 2020. vir

Oglašujevanje preko Airbnb ali Bookinga / FURS, 9. december 2019
Številni zavezanci, ki oglašujejo dejavnost oddajanja stanovanj v turistični najem (npr. preko portalov kot sta Airbnb ali Booking), še ne izpolnjujejo svojih obveznosti v zvezi z DDV, navaja FURS in opozarja, da bodo v začetku leta 2020 izvajali poostren nadzor. vir

Stroški dela / SURS 6. december 2019
Stroški dela za dejansko opravljeno delovno uro so bili v Sloveniji v tretjem četrtletju 2019 za 3,2 % višji kot v tretjem četrtletju 2018. vir


UL RS 75/2019, 12. december 2019
Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021 ter izredni uskladitvi pokojnin (ZUPPJS2021)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o urejanju trga dela (ZUTD-E)
Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za november 2019
UL RS 73/2019, 6. december 2019
Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o poslovnih knjigah in letnih poročilih bank in hranilnic
Odločba o ugotovitvi protiustavnosti Zakona o prekrških

0

Novice 5. 12. 2019

 

Oddaja kontrolnih podatkov (KP-KPD) za leto 2018 / FURS, 29. november 2019
Portal eDavki je odprt za oddajo VIRPN1, VIRPN2 in VIRUMIKza leto 2018. Oddaja bo možna do 9. 12. 2019, do 24:00. vir

Indeksi cen življenjskih potrebščin / SURS, 29. november 2019
Drobnoprodajne cene so se v povprečju v novembru 2019 zvišale: na letni ravni za 1,4 %, na mesečni ravni pa za 0,1 %. Dražje storitve so k letni inflaciji prispevale 1,1 odstotne točke, dražje blago pa 0,3 odstotne točke. Letno inflacijo so višale predvsem višje cene hrane. vir


UL RS 72/2019, 4. december 2019
Zakon o spremembah in dopolnitvi Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1L)
V skladu z novelo zakona se uvaja posebna nižja stopnja DDV v višini 5 %, in sicer za dobavo, vključno s knjižnično izposojo, knjig, časopi­sov in periodičnih publikacij na fizičnih nosilcih ali dobavljenih elektronsko ali oboje (vključno z brošurami, letaki in podobnim gradivom, otroškimi slikanicami, knjigami za risanje ali pobar­vankami, glasbenimi deli, tiskanimi ali v rokopisu, zemljevidi in hidrografskimi ali podobnimi kartami), razen gradiv, ki so v celoti ali v pretežnem delu namenjena oglaševanju oziroma ki jih v celoti ali v pretežnem delu tvorijo video vsebine ali avdio glasbene vsebine. Posebna nižja stopnja DDV v višini 5 % za zgoraj navedene dobave uporablja že za dobave, opravljene od vključno 1. 1. 2020 dalje.
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja
Zakon o spremembah Zakona za uravnoteženje javnih financ

UL RS 70/2019, 29. november 2019
Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, oktober 2019
Poročilo o gibanju plač za september 2019
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo v Sloveniji za september 2019 je znašala 1.712,11 EUR in je bila za 0,8 % nižja kot za avgust 2019.

0

Novice 28. 11. 2019

 

Bolniški listi / SPOT, 28. november 2019
Da bi delodajalcem olajšali delo po 1. januarju, je na SPOT točki na razpolago dokument, v katerem so zbrane podrobnejše informacije kako in na kakšen način bodo lahko delodajalci dostopali do eBOL. Zdravniki od 1. 2. 2020 dalje bolniških listov namreč ne bodo več tiskali. Delodajalci pa bodo z novo zakonodajo zavezani, da do bolniških listov za bolniške odsotnosti po 1. 2. 2020, dostopajo le še preko portala SPOT (eVEM). vir

Gospodarska klima, november / SURS, 25. november 2019
Gospodarsko razpoloženje se je tudi v novembru 2019 glede na prejšnji mesec poslabšalo in se je tako že precej približalo dolgoletnemu povprečju. To je bilo že četrto zaporedno mesečno znižanje tega kazalnika. vir


UL RS 69/2019, 22. november 2019
Odločba o ugotovitvi, da sta tretji odstavek 310. člena in tretji odstavek 311. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju v neskladju z Ustavo

0
Page 1 of 53 12345...»