Novice

Novice 19. 9. 2019

 

Napovedana nedostopnost aplikacije miniBlagajna, 26. 9. 2019 / FURS, 18. september 2019
FURS sporoča, da bi zaradi nadgradnje aplikacije miniBlagajna nedostopna v četrtek, 26. 09. 2019, med 12:00 in 14:00 uro. V času nedelovanja aplikacije miniBlagajna je treba gotovinske račune izdajati z uporabo vezane knjige računov. vir

Povprečna bruto plača za julij 2019 / SURS, 16. september 2019
(začasni podatki) Povprečna bruto plača za julij 2019 je znašala 1.737,42 EUR; od bruto plače za prejšnji mesec je bila višja, nominalno za 1,1 %, realno pa za 1,8 %. Povprečna neto plača za julij 2019 pa je znašala 1.119,08 EUR in je bila nominalno za 1,0 %, realno pa za 1,7 % višja od neto plače za prejšnji mesec. vir


UL RS 55/2019, 13. september 2019
Pravilnik o obrazcih prijav podatkov o pokojninskem in invalidskem ter zdravstvenem zavarovanju, zavarovanju za starševsko varstvo in zavarovanju za primer brezposelnosti
Uporablja se od 1. decembra 2019.

0

Novice 12. 9. 2019

 

Indeks stroškov dela, Slovenija, 2. četrtletje 2019 / SURS, 6. september 2019
(začasni podatki) Stroški dela za dejansko opravljeno delovno uro so bili v Sloveniji v drugem četrtletju 2019 po začasnih podatkih povprečno za 4,9 % višji kot v drugem četrtletju 2018, od tega so se plače za dejansko opravljeno delovno uro v istem obdobju zvišale za 5,2 %. vir


UL RS 54/2019, 6. september 2019
Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za avgust 2019

0

Novice 5. 9. 2019

 

Realizacija državnega proračuna v sedmih mesecih / MF, 30. avgust 2019
Proračun je v prvih sedmih mesecih izkazal 28,5 milijona evrov primanjkljaja, v enakem obdobju lani pa je izkazal presežek v višini 72,7 milijona evrov. vir

Indeksi cen življenjskih potrebščin, Slovenija, avgust 2019 / SURS, 30. avgust 2019
Drobnoprodajne cene so bile v avgustu 2019 na letni ravni v povprečju višje za 2,3 %, na mesečni pa za 0,4 %. K letni inflaciji so podražitve blaga prispevale 1,3 odstotne točke, podražitve storitev pa 1,0 odstotne točke. Mesečno inflacijo smo imeli predvsem zaradi višjih cen oblačil. vir

Bruto domači proizvod, Slovenija, 2. četrtletje 2019 / SURS, 30. avgust 2019
Bruto domači proizvod (BDP) je bil v drugem četrtletju 2019 za 2,5 % višji kot v drugem četrtletju 2018. BDP z izločenimi sezonskimi in koledarskimi vplivi je bil v drugem četrtletju 2019 za 2,6 % višji kot v drugem četrtletju 2018 in za 0,2 % višji kot v prvem četrtletju 2019. vir


UL RS 53/2019, 30. avgust 2019
Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, julij 2019
Poročilo o gibanju plač za junij 2019 Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo v Sloveniji za junij 2019 je znašala 1.717,78 EUR in je bila za 0,6 % nižja kot za maj 2019.

0

Novice 29. 8. 2019

 

Slovenska podjetja bodo začela poslovati preko Amazon Europe v novembru letošnjega leta / MGRT, 29. avgust 2019
»Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) je intenzivno sodelovalo s predstavniki Amazona s ciljem, da se slovenskim podjetjem čim prej omogoči poslovanje preko platforme Amazon Europe. Kot smo že seznanili slovensko javnost, je nas Amazon seznanil da pričakujejo, da bodo vse potrebne tehnične rešitve urejene v tretjem kvartalu letošnjega leta, s tem pa bo omogočeno poslovanje slovenskih podjetij preko Amazona. Zadnja informacija s strani Amazona je, da so v tem času bile implementirane potrebne tehnične rešitve in da je trenutno v teku testiranje v tako imenovanemu »weblab-u« in da pričakujejo, da bo rešitev v polnem zagonu nekje v sredini novembra. MGRT je pozvalo Amazon, da stori vse potrebno, da se v najkrajšem možnem času sprosti poslovanje za slovenska podjetja in o tem redno seznanja MGRT.« vir

Gospodarska klima v avgustu slabša / SURS, 26. avgust 2019
Vrednost kazalnika gospodarske klime je bila v avgustu 2019 (6,0 odstotne točke) za 0,8 odstotne točke nižja kot v juliju 2019 (6,8 odstotne točke). vir


UL RS 52/2019, 23. avgust 2019
Aneks št. 2 h Kolektivni pogodbi grafične dejavnosti

0

Novice 22. 8. 2019

 

Sprememba javnih povabil za Usposabljanje na delovnem mestu pri delodajalcih / MDDSZ, 21. avgust 2019
Zavod za zaposlovanje je objavil 3. spremembo javnega povabila za usposabljanje predvidoma 1.049 dolgotrajno brezposelnih, starejših in nižje izobraženih ter 980 brezposelnih mladih na delovnih mestih pri delodajalcih iz vse Slovenije. Vključeni si tako izboljšajo zaposlitvene možnosti, delodajalci pa kandidate preizkusijo in jih usposobijo za konkretno delo. vir

Poročilo o pobranih davkih in drugih dajatvah, julij 2019 / FURS, 20. avgust 2019
Finančna uprava RS je v mesecu juliju 2019 pobrala neto 1.340,0 milijonov evrov prihodkov, kar je za 70,8 milijonov evrov oz. za 5,6 % več kot v juliju 2018. V obdobju januar – julij 2019 je pobrala neto 9.994,1 milijonov evrov prihodkov, kar je za 526,7 milijonov evrov oz. za 5,6 % več kot v enakem obdobju leta 2018. vir

Povprečna plača za junij 2019 / SURS, 16. avgust 2019
(začasni podatki) Povprečna bruto plača za junij 2019 je znašala 1.717,78 EUR. Od bruto plače za prejšnji mesec je bila nižja, nominalno za 0,6 %, realno pa za 0,9 %. Povprečna neto plača za junij 2019 je znašala 1.107,96 EUR in je bila nominalno za 0,5 %, realno pa za 0,8 % nižja od neto plače za prejšnji mesec. vir


UL RS 51/2019, 16. avgust 2019
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju
Sklep o zamenjavi poškodovanih eurobankovcev
Aneks št. 3 h Kolektivni pogodbi Banke Slovenije

0

Novice 15. 8. 2019

 

Evidenca delovnega časa / MDDSZ, 14. avgust 2019
Z začetkom pogajanj za spremembe in dopolnitev Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti na ministrstvu beležijo večje število vprašanj o beleženju delovnega časa, hkrati pa tudi precej napačnih interpretacij novih predvidenih obveznosti delodajalcev, ki niso nove. vir

Letna odmera dohodnine / FURS, 12. avgust 2019
V teh dneh je bilo z osebno vročitvijo izdanih 24.193 (65,87 % glede na vložene ugovore) odločb o odmeri dohodnine tistim zavezancem, ki so vložili ugovor zoper informativni izračun dohodnine. Rok za doplačilo dohodnine je 30 dni od datuma vročitve odločbe. Prav tako pa bo v 30 dneh od datuma vročitve odločbe izvršeno nakazilo na TRR zavezancem, ki imajo vračilo dohodnine. vir


UL RS 50/2019, 9. avgust 2019
Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, maj 2019
Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za julij 2019

0

Novice 8. 8. 2019

 

Novi javni razpisi in sprememba dveh že objavljenih razpisov / MF, 5. avgust 2019
Novi javni razpisi: Javni razpis za izvedbo podpornih storitev subjektov inovativnega okolja v Republiki Sloveniji 2020–2022 (JR SIO 2020–2022), javni razpis SK75 2019 – Konvertibilno posojilo za zagon inovativnih podjetij ter javni razpis SI-SK 2019 – So-investiranje z zasebnimi investitorji. Spremenjena razpisa: DEMO PILOTI II 2018 in Spodbude za raziskovalno razvojne projekte 2 (JR RRI 2). vir


UL RS 48/2019, 2 avgust 2019
Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, junij 2019

0

Novice 1. 8. 2019

 

Državni proračun – v prvem polletju presežek / MF, 31. julij 2019
Državni proračun je v prvem polletju letošnjega leta zabeležil 208,2 milijona evrov presežka, medtem ko je lani v enakem obdobju znašal 184,2 milijona evrov. Prihodki so v prvih šestih mesecih letošnjega leta znašali približno 5,08 milijarde evrov, kar je za 6,8 % več kot v enakem obdobju lani, odhodki pa so se zvišali za 6,5 % in so znašali približno 4,87 milijarde evrov. vir

Temeljna obrestna mera, Slovenija, avgust 2019 / SURS, 31. julij 2019
Mesečna temeljna obrestna mera v avgustu 2019 ostaja 0,2 %, prav tako je letna temeljna obrestna mera enaka julijski (2,38 %). vir

Tuji delavci, zaposleni v Sloveniji / MDDSZ, 30. julij 2019
Za tuje delavce zaposlene v Slovenji, med katerimi jih je največ zaposlenih v panogi gradbeništva, velja delovnopravna zakonodaja v celoti, torej enako kot za slovenske delavce. Ministrstvo v objavi posreduje tudi nekaj informacij vezanih na pogoje, ki jih morajo slovenski delodajalci izpolnjevati pred zaposlitvijo tujega delavca v Sloveniji in o pravicah, ki jih imajo tuji delavci v Sloveniji. vir

Sistemska informativna sporočila povezana z eVročanjem / FURS, 25. julij 2019
Furs obvešča, da bomo po novem sistemska informativna sporočila (npr. Nov dokument, Opomnik, Fikcija,…) povezana z eVročanjem, prejemali z novim dokumentom eVrocanje-Obv (eVročanje obvestilo) in ne več z dokumentom Obv-DZ (Osebno obvestilo). Pri tem je tudi novost, da vsak pooblaščenec, ki ima vsaj 1 EDP pravico, ima avtomatično tudi pravico za pregled novega dokumenta eVrocanje-Obv. vir


UL RS 47/2019, 26. julij 2019
Zakon o spremembah Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS-I)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (ZOPSPU-1A)
Poročilo o gibanju plač za maj 2019
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo v Sloveniji za maj 2019 je znašala 1.728,12 EUR in je bila za 0,1 % nižja kot za april 2019.

0

Novice 25. 7. 2019

 

Gospodarsko razpoloženje, julij 2019 / SURS, 25. julij 2019
Vrednost kazalnika gospodarske klime je bila v juliju 2019 (6,9 odstotne točke) za 1,4 odstotne točke višja kot v juniju 2019 (5,5 odstotne točke). Na letni ravni se je kazalnik gospodarske klime znižal za 3,7 odstotne točke. vir

Omogočena oddaja popravkov REK-1 (regres) oddanih z datumom izplačila pred 3. 5. 2019 / FURS, 24. julij 2019
Finančna uprava je kreirala popravke obračunov REK-1 in jih na eDavke vložila kot popravek dokumenta »F. Popravki obračunov REK-1_F so bili vloženi na eDavke včeraj, 24. julija 2019. Oddaja popravkov REK-1 za regres z datumom izplačila do 3.5.2019 je sedaj ponovno omogočena, razen v primerih prejetih pritožb na izdane odločbe – v teh primerih Finančna uprava popravkov ni kreirala in tudi ni omogočila oddaje popravkov. Tako bo do rešitve prejetih pritožb delavcev. vir

Letna odmera dohodnine / FURS, 24. julij 2019
Furs obvešča davčne zavezance, ki so prejeli informativne izračune dohodnine z datumom odpreme 31. 5. 2019 in imajo doplačilo dohodnine, da se rok za plačilo izteče 31. 7. 2019. vir

V javni obravnavi predlog novega Zakona o računskem sodišču / MF, 19. julij 2019
Ministrstvo za finance je v javno obravnavo posredovalo osnutek novega Zakona o računskem sodišču, katerega glavni namen je pospešiti in povečati učinkovitost revidiranja pravilnosti in smotrnosti porabe javnih sredstev. vir


UL RS 46/2019, 19. julij 2019
Pravilnik o določitvi kriterijev za izkazovanje pomembnejših dosežkov delovanja nevladne organizacije za podelitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu na področju ohranjanja narave
Količnik rasti cen prehrambnih izdelkov

0

Novice 18. 7. 2019

 

Spremembe pokojninske in zakonodaje s področja trga dela v javni razpravi / MDDSZ, 16. julij 2019
Na podlagi opravljenih pogajanj med socialnimi partnerji je bilo oblikovano besedilo sprememb Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2) in Zakona o urejanju trga dela (ZUTD) ter obrazložitve le-teh, za katere je bil na Ekonomsko-socialnem svetu dne 12. 7. 2019 sprejet sklep, da so primerne za javno obravnavo. Predlagane spremembe zakonodaje s področja trga dela in pokojninske zakonodaje so z današnjim dnem v javni razpravi, ki bo potekala do 2. 9. 2019. vir

Dohodnina – Dohodek iz zaposlitve / FURS, 15. julij 2019
Finančna uprava je objavila novo izdajo dokumenta »Dohodek iz zaposlitve, regres za letni dopust«. vir

Povprečna plača za maj 2019 približno enaka plači za april 2019 / SURS, 15. julij 2019
Začasni podatki Povprečna plača za maj 2019 je znašala 1.728,12 EUR bruto oz. 1.113,88 EUR neto; od plače za april 2019 je bila nominalno nižja za 0,1 %, realno pa nižja za 1,0 %. V primerjavi s povprečno plačo za maj 2018 pa je bila višja, in sicer v bruto znesku nominalno za 3,9 % (realno za 2,5 %), v neto znesku pa nominalno za 3,4 % (realno pa za 2,0 %). vir

UL RS 45/2019, 12. julij 2019
Ugotovitveni sklep o višini regresa za prehrano med delom od 1. julija 2019 dalje
Nova višina regresa za prehrano je 3,97 EUR na dan. Velja za Kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji, Kolektivno pogodbo za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji, Kolektivno pogodbo za raziskovalno dejavnost, Kolektivno pogodbo za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji, Kolektivno pogodbo za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije, Kolektivno pogodbo za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji in Kolektivno pogodbo za zaposlene v zdravstveni negi.

Pravilnik o spremembah Pravilnika o pridobitvi potrdil o strokovnih nazivih preizkušeni davčnik, preizkušeni računovodja, preizkušeni notranji revizor in preizkušeni revizor informacijskih sistemov, vpisu v registre pri Inštitutu ter načinu vodenja seznama aktivnih imetnikov nazivov

Aneks št. 2 h Kolektivni pogodbi za lesarstvo
Aneks določa nove višine najnižjih osnovnih plač po posameznih tarifnih razredih.

0
Page 1 of 51 12345...»