Novice

Novice 22. 11. 2018

 

Sprejet Načrt za izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja za leto 2019 / MDDSZ, 22. november 2018
Ključne ciljne skupine načrta za 2019 bodo:
· dolgotrajno brezposelni (konec okt. 2018 jih je bilo 51,5 % med vsemi brezposelnimi),
· starejši od 50 let (skoraj 38 % – delež med vsemi brezposelnimi se zvišuje)
· nizko izobraženi (skoraj 31 % med vsemi BO)
· in mladi (21,4 %). vir

Povprečna plača za september 2018 / SURS, 15. november 2018
Povprečna plača za september 2018 je znašala 1.632,88 EUR bruto oz. 1.062,03 EUR neto; od plače za avgust 2018 je bila nižja, nominalno za 2,2 % (v bruto znesku) oz. za 1,9 % (v neto znesku), realno pa za 2,6 % (v bruto znesku) oz. za 2,3 % (v neto znesku). vir

0

Novice 15. 11. 2018

 

Poslanci omejili cene klicev znotraj EU in potrdili sistem nujnega obveščanja / Evropski parlament, 14. november 2018
Nižje cene, višja hitrost in boljša varnost za uporabnike pametnih telefonov:
– cena čezmejnih klicev znotraj EU omejena na 19 centov na minuto, sporočila na šest centov,
– primeren radiofrekvenčni spekter za 5G na voljo do leta 2020,
– obvezen sistem obveščanja o izrednih stanjih za mobilne telefone (»vzvraten sistem 112«).
Po končni potrditvi Sveta Evropske unije bodo države članice imele na voljo dve leti za prenos direktive v nacionalno zakonodajo. Omejitev cen bo začela veljati 15. maja 2019. vir

Uredba o spremembi Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja / UL RS 71/2018, 9. november 2018
V četrtem odstavku 4. člena Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja, ki opredeljuje dnevnice, se besedilo »15,00 eura« nadomesti z besedilom »48,00 eura za vsak dan glasovanja«. Uredba začne veljati 10. 11. 2018. vir

Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o objavi seznama upravičencev do donacij za leto 2018 / UL RS 71/2018, 9. november 2018
Vlada RS je na podlagi Zakona o dohodnini in Uredbe o namenitvi dela dohodnine za donacije sprejela Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o objavi seznama upravičencev do donacij za leto 2018. Sklep se na določenih področjih dopolni z novimi upravičenci do donacij za leto 2018. Nekateri podatki upravičencev do donacij pa se nadomestijo z novimi spremenjenimi podatki. vir

0

Novice 8. 11. 2018

 

Kombinirana nomenklatura EU 2019 / Furs, 5. november 2018
Finančni urad je na svoji spletni strani objavil spremembe kombinirane, ki začnejo veljati 1. januarja 2019. vir

Pregled nadomestil za plačilne storitve / BS, 1. novebmer 2018
Od 1. novembra 2018 Banka Slovenije, skladno z Zakonom o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih, zagotavlja novo brezplačno primerjalno spletno mesto, ki vsebuje pregled nadomestil za plačilne storitve, ki so na ravni Evropske unije prepoznane kot reprezentativne storitve, vezane na plačilni račun. vir

Računovodsko izkazovanje žetonov začetne ponudbe
Oktobra je strokovni svet Slovenskega inštituta za revizijo sprejel pojasnilo k SRS 11 (2016) o računovodskem izkazovanju žetonov začetne ponudbe. vir

0

Novice 1. 11. 2018

 

V oktobru na letni ravni inflacija / SURS, 30 oktober 2018
Letna rast cen je bila v letošnjem oktobru 2,2-odstotna (v septembru 2,0-odstotna), v enakem obdobju lani pa 1,0-odstotna. Povprečna 12-mesečna rast je bila 1,7-odstotna (v enakem obdobju lani 1,3-odstotna). V enem letu so se storitve v povprečju podražile za 2,5 %, blago pa za 2,0 %. Cene blaga dnevne porabe so bile višje za 3,6 %, medtem ko so se cene trajnega in poltrajnega blaga znižale za 1,9 % oz. 0,1 %. vir

Temeljna obrestna mera, Slovenija, november 2018 / SURS, 30. oktober 2018
Mesečna temeljna obrestna mera v novembru 2018 ostaja 0,2 %, medtem ko se je letna temeljna obrestna mera zvišala na 2,46 %. vir

Hitro rastoča podjetja / AJPES, 30. oktober 2018
AJPES je iz javno objavljenih letnih poročil gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov posameznikov, v skladu z metodologijo Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, tudi letos pripravil seznam hitro rastočih podjetij za obdobje 2013-2017. V raziskavo je bilo vključenih preko 120 tisoč podjetij. vir

Novo digitalno potrdilo za vzpostavitev TLS povezave – blagajne.fu.gov.si / FURS, 29. oktober 2018
FURS bo dne, 10. 11. 2018, zamenjal digitalno potrdilo za vzpostavitev TLS povezave (blagajne.fu.gov.si) v sistemu davčnih blagajn. Podrobnosti posega so objavljene na spletni strani za razvijalce davčnih blagajn. vir

0

Novice 25. 10. 2018

 

Elektronsko pooblaščanje za delo v portalu eDavki / FURS, 24. oktober 2018
Finančna uprava je pripravila možnost pooblaščanja za delo z obrazci znotraj portala eDavki v elektronki obliki preko samega portala eDavki. Še vedno pa je možno izpolnjene vloge poslati po pošti na pristojni finančni urad. vir

Stroški dela v letu 2017 / SURS, 23. oktober 2018
Povprečni mesečni stroški dela na zaposleno osebo za leto 2017 so v Sloveniji znašali 2.216,55 EUR, to je za 3,3 % več kot leta 2016. Največji delež v stroških dela so zavzemali prejemki zaposlenih oseb, in sicer 85,4 %. vir

Sklep o ugotovitvi razširjene dejavnosti celotne Kolektivne pogodbe dejavnosti trgovine Slovenije / UL RS 67/2018, 19. oktober 2018
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je izdalo sklep o razširitvi veljavnosti Kolektivne pogodbe dejavnosti trgovine Slovenije na vse delodajalce, ki kot glavno dejavnost opravljajo katerokoli dejavnost, ki je razvrščena v področje »G – Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil« Standardne klasifikacije dejavnosti. vir

0

Novice 18. 10. 2018

 

Povprečna plača za avgust 2018 / SURS, 15. oktober 2018
Povprečna bruto plača za avgust 2018 je znašala 1.669,51 EUR; od bruto plače za julij 2018 je bila višja, nominalno za 1,1 %, realno pa za 1,0 %. Povprečna neto plača za avgust 2018 pa je znašala 1.082,88 EUR in je bila nominalno za 1,0 %, realno pa za 0,9 % višja od neto plače za julij 2018.
Povprečna plača je bila višja tudi v primerjavi s plačo za avgust 2017, in sicer v bruto znesku nominalno za 3,5 % (oz. realno za 1,7 %), v neto znesku pa nominalno za 3,0 % (oz. realno za 1,2 %). vir

Evidenca NVO v javnem interesu / Ajpes, 15. oktober 2018
S 14. 10. 2018 AJPES vzpostavlja Evidenco nevladnih organizacij v javnem interesu, v kateri bodo prvič na enem mestu zbrani podatki o vseh nevladnih organizacijah v javnem interesu. Ministrstva bodo podatke o obstoječih nevladnih organizacijah s statusom javnega interesa vpisala v enotno evidenco do 14. 1. 2019, ko bo ta tudi javno objavljena na portalu AJPES. vir

Vlada proti predlaganim spremembam ZDoh-2 / MF, 11. oktober 2018
Vlada ne podpira predloga sprememb ZDoh-2, ki ga je vložila skupina poslancev. Predlagali so povišanje splošne olajšave na 7.000 EUR, znižanje najvišje dohodninske stopnje s 50 na 43 % ter ponovno uvedbo avtomatičnega usklajevanja davčnih olajšav. vir

0

Novice 11. 10. 2018

 

Izvoz in uvoz v avgustu 2018 / SURS, 10. oktober 2018
Vrednost blagovne menjave v avgustu 2018 je bila, tako kot je za avgust običajno, v primerjavi s prejšnjimi meseci najnižja v tem letu, vendar vseeno višja kot v avgustu 2017. vir

FURS v poostrenem nadzoru zasegel mrtve ptice / FURS, 8. oktober 2018
Mobilni oddelek Finančnega urada Ljubljana je 5. oktobra 2018 opravljal poostren nadzor prometa na avtocesti med Celjem in Ljubljano. Med prtljago v tovornem delu avtobusa so odkrili 1.349 mrtvih ptic, ki po Konvenciji o varstvu prosto živečega evropskega rastlinstva ter njunih naravnih življenjskih prostorov spadajo med zavarovane vrste ptic. vir

Utaje DDV pri nakupu rabljenih vozil / FURS, 5. oktober 2018
FURS zaznava vse pogostejših utaje DDV pri pridobitvah rabljenih vozil iz drugih držav članic EU. Zato bodo v primeru suma utaje pred odmero DMV zahtevali zavarovanje izpolnitve obveznosti za DDV v obliki gotovinskega pologa. vir

Rast cen stanovanj v EU / Eurostat, 5. oktober 2018
V evroobmočju in EU so se v drugem četrtletju 2018 cene stanovanj povečale za 4,3 % v primerjavi z enakim četrtletjem preteklega leta. Najbolj so se povečale v Sloveniji. In sicer kar za 13,4 %. vir

Temeljna obrestna mera / SURS, 28. september 2018
Mesečna temeljna obrestna mera v oktobru 2018 ostaja 0,2 %, medtem ko se je letna temeljna obrestna mera znižala na 2,38 %. vir

Indeksi cen življenjskih potrebščin, Slovenija / SURS, 28. september 2018
Cene življenjskih potrebščin so se v septembru 2018 na letni ravni v povprečju zvišale za 2,0 %, na mesečni ravni pa za 0,4 %. K letni inflaciji so največ prispevali dražji naftni derivati. vir

Uredba o spremembi Uredbe o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini / UL RS 64/2018, 28. september 2018
V Uredbi o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini se priloga 2 Indeksi življenjskih stroškov Organizacije združenih narodov nadomesti z novo prilogo 2, ki je kot priloga sestavni del te uredbe. Začetek veljavnosti: 1. 10. 2018. vir

Aneks št. 2 h Kolektivni pogodbi Banke Slovenije / UL RS 64/2018, 28. september 2018
Aneks prinaša spremembi glede odpravnin in se uporablja od 28. 9. 2018. vir

0

Novice 27. 9. 2018

 

Prihodki države od davkov in socialnih prispevkov v 2017 / SURS, 25. september 2018
Prihodki od davkov so v 2017 znašali 9.390 mio EUR (5,3 % več kot v 2016), od socialnih prispevkov pa 6.371 mio EUR (6,8 % več kot v 2016). Od davkov so se najbolj zvišali davki od dohodkov pravnih oseb (za 18,5 %), od kategorij socialnih prispevkov pa socialni prispevki delodajalcev (za 7,5 %). vir

Vpis podatkov v davčni register o računih, odprtih zunaj Republike Slovenije / FURS, 24. september 2018
Na zaprtem portalu eDavki (vstop s kvalificiranim digitalnim potrdilom) lahko zavezanec (pravna oseba, fizična oseba ali fizična oseba, ki opravlja dejavnost) oziroma njegova pooblaščena oseba odda Prijavo za vpis podatkov v davčni register o računih, odprtih zunaj Republike Slovenije (gl. pod »Ostale vloge, DR-Račun«). Zavezancem, ki so oziroma bodo odprli račun v tujini je s tem omogočena (poleg prijave tujega računa v papirni obliki – na obrazcih DR-02, DR-03 oz. DR-04) tudi prijava (oziroma sprememba podatkov) o računu, odprtem izven Republike Slovenije preko sistema eDavki. Prijavi morajo biti priložene listine, na katerih temeljijo podatki, ki jih zavezanec prijavlja (npr. scan pogodbe o odprtju bančnega računa, bančne kartice, ipd.). V kolikor bodo za vpis v davčni register potrebne dodatne informacije (o podatkih, navedenih na obrazcu DR-Račun), bo finančni urad pozval zavezanca, da predloži dodatna dokazila (ne glede na status obrazca DR-Račun – Obdelan (uspešno)). vir

Ukinitev starega portala eDavki / FURS, 20. september 2018
S 30. septembrom se ukinja stari portal eDavki. vir

0

Novice 20. 9. 2018

 

Povprečna plača za julij 2018 / SURS, 17. september 2018
Povprečna plača za julij 2018 je v bruto znesku znašala 1.650,84 EUR, v neto znesku pa 1.071,76 EUR. V primerjavi s povprečno plačo za junij 2018 je bila nominalno nižja za 0,2 %, realno pa višja za 0,7 %. V primerjavi s povprečno plačo za julij 2017 pa je bila višja, in sicer v bruto znesku nominalno za 3,6 % (realno za 1,7 %), v neto znesku pa nominalno za 3,1 % (realno pa za 1,2 %). vir

“Demo piloti II 2018” / MGRT, 14. september 2018
Zaradi zelo velikega zanimanja se rok za oddajo vloge na razpis DEMO PILOTI II 2018 podaljšuje na 20.11.2018. vir

0

Novice 13. 9. 2018

 

Invalidska podjetja, Slovenija, 2017 / SURS, 12. september 2018
Število zaposlenih v invalidskih podjetjih je bilo konec leta 2017 višje kot leto prej.
Najvišja povprečna mesečna bruto plača zaposlenih v invalidskih podjetjih v 2017, imeli so jo v obalno-kraški statistični regiji, je bila za 11,1 % višja od povprečne mesečne bruto plače zaposlenih pri vseh pravnih osebah v Sloveniji. vir

Projekt »Usposabljanje delodajalcev za promocijo varnosti in zdravja pri delu« / MDDSZ, 7. september 2018
Razpisanih je 1.132.000,00 evrov za podporo projekta, ki bo pripomogel k dvigu kulture varnosti in zdravja pri delu in bo posledično izboljšal pogoje dela za delavce, zlasti za starejše od 45 let. vir

0
Page 4 of 50 «...23456...»