Novice

Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti

Zakon o predpisani obrestni meri zamudnih obresti (ZPOMZO-1) določa, da je predpisana obrestna mera zamudnih obresti vodilna obrestna mera Evropske centralne banke, povečana za 8 odstotnih točk. Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti, upoštevaje podatek Evropske centralne banke na dan 31. decembra 2015, znaša 8,05 odstotkov.

Objava predpisane obrestne mere zamudnih obresti nima konstitutivnega značaja. Višino predpisane obrestne mere zamudnih obresti namreč določa Zakon in ne objava ministrstva za finance. Objava ima informativni značaj. Vsi podatki, potrebni za izračun predpisane obrestne mere zamudnih obresti, so tudi javno dostopni. Višino predpisane obrestne mere zamudnih obresti si tako banke kot ostali zainteresirani uporabniki lahko izračunajo sami.

vir

0

Šolski bazarji

Finančna uprava RS pojasnuje, da za prodajo izdelkov na otroškem bazarju po Zakonu o  davku  na  dodano  vrednost (ZDDV-1) velja obveznost izdaje računa, zato mora biti ta po Zakonu o davčnem potrjevanju računov davčno potrjen. Zato morajo šole poskrbeti za davčno potrjevanje takih računov. Seveda jim ni treba kupiti elektronske naprave in ustrezne programske opreme, odločijo se lahko tudi za MINI davčno blagajno ali vezano knjigo računov.

Vendar pa FURS obenem ponuja še eno možnost za otroške bazarje. Šole se lahko namesto za prodajo odločijo za pobiranje prostovoljnih prispevkov (izdelki torej ne smejo biti opremljeni s cenami). V tem primeru računa ni potrebno izdati in ga tudi ne davčno potrditi.

vir

0

Nadzor dela in zaposlovanja na črno

FURS je konec decembra objavil sporočilo za javnost s katerim seznanja lastnike davčnih blagajn in njihove zaposlene, da bodo izdani računi v sistemu davčnih blagajn pomemben element za namene nadzora dela in zaposlovanja na črno. vir

0

Enotni kontni okvir

V Uradnem listu 107/2015 je bil objavljen Enotni kontni okvir za gospodarske družbe, samostojne podjetnike posameznike, zadruge, nepridobitne organizacije – pravne osebe zasebnega prava ter društva in invalidske organizacije. Enotni kontni okvir velja od 1. januarja 2016 in je usklajen s spremembami ZGD-1 in SRS 2016. vir

0

Oddajanje premoženja v najem fizičnim osebam

Bliža se rok za oddajo napovedi za odmero dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem. Napoved je treba vložiti najpozneje do 15. januarja. Oddajo jo zavezanci, ki so v letu 2015 fizičnim osebam oddali v najem premično ali nepremično premoženje.

0

Spodbude za zaposlitev starejših

Delodajalec, ki bo po 1. januarju zaposlil starejšega brezposelnega, bo lahko dve leti oproščen plačila prispevkov delodajalca za socialno varnost. Pogoj je le, da zaposli starejšega od 55 let, ki je vsaj pol leta prijavljen v evidenci brezposelnih. vir

0

Dela prosti dnevi

Ta petek nas čaka še zadnji dela prosti dan v tem letu, razen če vaš delovni teden zajema tudi sobote.

V Sloveniji imamo 19 praznikov od tega jih pet ni dela prostih, dva pa sta vedno na nedeljo. V letu 2015 je šest praznikov padlo v delovni teden (od ponedeljka do petka), v letu 2016 jih bo devet.

0

Minimalna plača

V veljavo je stopil Zakon o dopolnitvi Zakona o minimalni plači – ZMinP-A. Njegove določbe bomo uporabljali za plačilo dela, opravljenega od 1. januarja 2016. vir

 

0

Omejitve za pridobitev statusa s.p.

Ajpes opozarja, da od 1. januarja 2016 veljajo nove omejitev za pridobitev statusa s. p.

Nekatere omejitve se preverjajo v informacijskem sistemu eVEM. Omejitev v zvezi z izrečeno globo FURSa v zvezi s prekrškom za delo in zaposlovanjem na črno ter omejitev zaradi pravnomočne obsodbe na kazen zapora, pa preverja AJPES pred vpisom s.p. v Poslovni register Slovenije. vir

0
Page 47 of 50 «...2030404546474849...»