Novice

Četrti odstavek 88. člena ZDR-1

Odločba o razveljavitvi četrtega odstavka 88. člena Zakona o delovnih razmerjih in delni razveljavitvi sklepa Vrhovnega sodišča, sklepa Višjega delovnega in socialnega sodišča in sklepa Delovnega sodišča v Mariboru / UL RS 15/2017, 31. marec 2017
Ustavno sodišče je razveljavilo 88/4 ZDR-1, ki je določal fikcijo vročitve odpovedi pogodbe o zaposlitvi. Ureditev, po kateri se odpoved šteje za vročeno po poteku osmih dni od poskusa prve vročitve in obvestila v poštnem predalčniku o 15-dnevnem roku za prevzem priporočene pošiljke, je v neskladju z ustavno pravico o sodnem varstvu iz 23/1 Ustave RS. Do drugačne zakonske ureditve se za vročanje odpovedi pogodbe o zaposlitvi delavcu po pošti uporabljajo pravila pravdnega postopka o osebnem vročanju. vir

0