Novice

Davčna obremenitev stroškov dela 2015

Davčna obremenitev stroškov dela 2015 / SURS, 30. maj 2016
Od stroškov dela za zaposleno osebo, ki je v letu 2015 zaslužila 67 % plače povprečne zaposlene osebe, je bilo 38,6 % namenjenih za plačilo davčnih bremen, 61,4 % pa za neto plačo. Davčna obremenitev v letu 2015 se glede na leto 2014 ni spremenila. vir

0