Novice

Davčne blagajne – prvo trimesečje

Davčne blagajne – prvo trimesečje 2016 / Furs, 16. maj 2016
Furs je objavil podatke za prvo trimesečje 2016. V poročilu navaja, da ima uvedba davčnih blagajn pozitivne učinke, ki se kažejo tako v povečanju prijavljenega prometa, ki izhaja iz dobav blaga in storitev, kot tudi povečanju vplačil DDV in večjemu številu prijav fizičnih oseb v zavarovanje. vir

0