Novice

Del plače za poslovno uspešnost se ne všteva v davčno osnovo

Del plače za poslovno uspešnost se ne všteva v davčno osnovo / Furs, 23. januar 2018
Furs obvešča, da se del plače za poslovno uspešnost (v letu 2017 ob izpolnjevanju vseh pogojev do 70 % PP) na letni ravni ne všteva v informativni izračun dohodnine. Plačnik davka tega dohodka ne prikaže v povzetku dohodkov. Ker se dohodek ne všteva v davčno osnovo, se tudi pripadajoči prispevki za socialno varnost ne upoštevajo pri izračunu dohodnine na letni ravni. vir

0