Novice

Delo tujcev

S 1. septembrom je stopil v veljavo novi Zakon o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev (ZZSDT). Navedeno področje je v pristojnosti Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
Spremembi zakonodaje so botrovali štirje razlogi:

  • prilagoditev zaradi Direktive/2011/98/EU,
  • preprečevanje zlorab pri pridobitvi dostopa do slovenskega trga dela,
  • odprava pomanjkljivosti, ki so se pokazale pri izvajanju ZZDT-1 in
  • odprava administrativnih ovir.

Predlagatelji vlog smo še posebej veseli slednjega.

0