Novice

Devetmesečni učinki uvedbe davčnih blagajn

Devetmesečni učinki uvedbe davčnih blagajn / Furs, 18. november 2016
Furs ocenjuje, da ima uvedba davčnih blagajn pozitivne učinke, ki se kažejo tako v povečanju prijavljenega prometa, ki izhaja iz dobav blaga in storitev, kot tudi povečanju vplačil DDV in večjemu številu prijav fizičnih oseb v zavarovanje. vir

0