Novice

Elektronsko vlaganje prijav dejavnosti in obračunov za okoljske dajatve

Elektronsko vlaganje prijav dejavnosti in obračunov za okoljske dajatve / Furs, 22. september 2017
Zavezance za plačilo okoljske dajatve Furs obvešča, da je od septembra 2017 prek informacijskega sistema (IS) E-TROD omogočeno varno elektronsko vlaganje prijav dejavnosti in obračunov za okoljske dajatve za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida, za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja komunalne odpadne vode in za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov na odlagališču. vir

0