Novice

Enotni kontni okvir

V Uradnem listu 107/2015 je bil objavljen Enotni kontni okvir za gospodarske družbe, samostojne podjetnike posameznike, zadruge, nepridobitne organizacije – pravne osebe zasebnega prava ter društva in invalidske organizacije. Enotni kontni okvir velja od 1. januarja 2016 in je usklajen s spremembami ZGD-1 in SRS 2016. vir

0