Novice

eVročanje odločb o odmeri NUSZ in davka na vodna plovila

eVročanje odločb o odmeri NUSZ in davka na vodna plovila / Furs 6. maj 2016
Odločbe o odmeri nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) in odločbe o odmeri davka na vodna plovila je Furs pravnim osebam začel pošiljati prek portala eDavki. vir

0