Novice

Insolvenčni zakon

Dne 26. aprila je stopil v veljavo Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju. Zaradi neskladja z ustavo – neenak položaj upnikov pri izpodbijanju razlogov za izbris pravne osebe iz sodnega registra brez likvidacije – pa ima državni zbor leto dni časa za odpravo tega neskladja.

0