Novice

Insolvenčnost in sodne takse

Insolvenčnost in sodne takse/ DZ, 31. marec 2016
Poslanci so potrdili novelo Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanj, ki uvaja varovalke, s katerimi se bo nepoštenim dolžnikom preprečil odpust obveznosti. Za socialno ogrožene se bodo roki skrajšali.
Novela Zakona o sodnih taksah kot pogoj za celotno oprostitev plačila sodnih taks določa kriterij občutnega zmanjšanja sredstev za preživljanje stranke ali njenih družinskih članov – celotna oprostitev sodnih taks tako ni več vezana na prejemanje denarne socialne pomoči. Plačila sodne takse bodo oproščeni tudi delavci, ki že dva meseca niso prejeli plače. Poleg tega so med oproščene plačila uvrščeni posredni proračunski uporabniki, ki so v celoti v lasti občin. vir

0