Novice

Izjava po 45. členu ZDDV-1

Novosti pri oddaji izjave po 45. členu ZDDV-1 / FURS, 1. julij 2016
Po spremembi pravilnika se izjava po 45. členu ZDDV-1 šteje za pravočasno predloženo, če je predložena do zadnjega delovnega dne meseca, ki sledi mesecu, v katerem je nastal obdavčljivi dogodek. Sprememba velja le za dobave po 1. juliju. O njih se lahko poroča do konca avgusta. Nov način podajanja izjave bo v eDavkih omogočen v drugi polovici julija. vir

0