Novice

Izstop iz sistema obveznega vodenja knjig za kmečka gospodinjstva

FURS, 20. oktober 2015

“Kmečka gospodinjstva, ki so morala za leti 2014 in 2015 obvezno vstopiti v sistem ugotavljanja davčne osnove od dohodkov iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti – OKGD na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov oziroma dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov, zaradi preseženega prihodkovnega limita (nad 7.500 eurov povprečnega skupnega dohodka iz OKGD dveh zaporednih predhodnih davčnih letih), lahko le še do konca oktobra 2015 pri davčnem organu vložijo vlogo za izstop iz takšnega načina obdavčitve, ter tako z letom 2016 ponovno preidejo na sistem ugotavljanja davčne osnove  iz OKGD na podlagi katastrskega dohodka (na podlagi KD in pavšalne ocene dohodka na panj). Navedeno pa ne velja za kmečka gospodinjstva, ki so v sistem ugotavljanja davčne osnove na podlagi knjigovodstva  vstopila prostovoljno. Prav tako se ugotavljanje davčne osnove na podlagi knjigovodstva ohranja za vse dopolnilne dejavnosti na kmetiji in druge kmetijske in gozdarske dejavnosti, ki se opravljajo v takem kmečkem gospodinjstvu …” vir

0