Novice

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS / MDDZS, 15. februar 2017
S 1. januarjem 2017 se je Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije pripojil Javnemu jamstvenemu, preživninskemu in invalidskemu skladu RS, ki od takrat dalje nastopata pod novim imenom Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS. Novi sklad pokriva pet različnih področij s katerimi podpira zelo raznolike ciljne skupine, od otrok, dijakov, študentov, zaposlenih in delodajalcev, do brezposelnih ter invalidov. vir

0