Novice

Kolektivna pogodba za kovinsko industrijo Slovenije

Kolektivna pogodba za kovinsko industrijo Slovenije/ UL RS 6/2017, 10. februar 2017
Dodatek št. 1 h Kolektivni pogodbi za kovinsko industrijo Slovenije določa najnižje osnovne plače za posamezne tarifne razrede in najnižji polni regres. Ta znaša 826 EUR. vir

0