Novice

Kolektivna pogodba za obrt in podjetništvo

Spremembe in dopolnitve Kolektivne pogodbe za obrt in podjetništvo / UL RS 82/2016, 20. december 2016
Časovna veljavnost pogodbe se podaljša za dve leti, to je do 31. decembra 2018. vir

0