Novice

Kolektivna pogodba za papirno in papirno-predelovalno dejavnost

Kolektivna pogodba za papirno in papirno-predelovalno dejavnost / UL RS 52/2016, 29. julij 2016
V začetku avgusta bo stopil v veljavo Aneks št. 1 h Kolektivni pogodbi za papirno in papirno-predelovalno dejavnost. Povečali se bodo zneski najnižjih osnovnih plač za posamezni tarifni razred se povečajo za 3,5 %. Dodana je določba, po kateri delavcu pripada jubilejna nagrada tudi za 40 let delovne dobe pri zadnjem delodajalcu. vir

0