Novice

Kolektivni pogodba za papirno in papirno-predelovalno dejavnost

Aneks št. 2 h Kolektivni pogodbi za papirno in papirno-predelovalno dejavnost / UL RS 4/2018, 19. januar 2018
Aneks posega v tarifno prilogo kolektivne pogodbe, pri čemer spreminja 1. točko, ki na novo opredeljuje zneske najnižjih osnovnih plač za posamezen tarifni razred. Zneski veljajo od januarja 2018. vir

0