Novice

KP dejavnosti trgovine

Aneks številka 3 h Kolektivni pogodbi dejavnosti trgovine Slovenije / UL RS 69/2017, 8. december 2017
Aneks spreminja določbe glede neenakomerne razporeditve delovnega časa in na novo določa začasno prerazporeditev delovnega časa. Ureja tudi presežek ur v okviru neenakomerne razporeditve delovnega časa in začasne prerazporeditve delovnega časa ter delo na nedelje in praznike. Te spremembe se uporabljajo od 1. januarja 2018. vir

0