Novice

KP za javni sektor

Aneks št. 11 h Kolektivni pogodbi za javni sektor (KPJS) / UL RS 69/2017, 8. december 2017
V tabeli plačne skupine I se pri delovnem mestu vodja gasilske izmene I 32. plačni razred brez napredovanja nadomesti s 33. plačnim razredom brez napredovanja. Začetek valjavnosti: 9. decembra 2017. vir

0