Novice

Minimalna plača višja za 1,8 %

Minimalna plača višja za 1,8 % / MDDSZ, 20. januar 2017
Minimalna plača znaša v letu 2017 804,96 EUR – v letu 2016 je znašala 790,73 EUR. Pri uskladitvi so v skladu z Zakonom o minimalni plači poleg rasti cen življenjskih stroškov (0,5 %) upoštevana tudi ugodna gospodarska rast ter gibanja plač in zaposlenosti v preteklem letu. vir

0