Novice

Način uveljavljanja oprostitve plačila trošarine za oproščene namene

Način uveljavljanja oprostitve plačila trošarine za oproščene namene iz 72. in 97. člena Zakona o trošarinah (ZTro-1) / Furs, 17. februar 2017
Upravičenec iz 72. in 97. člena ZTro-1 lahko uveljavi oprostitev s pridobitvijo dovoljenja za oproščenega uporabnika trošarinskih izdelkov ali kot vračilo plačane trošarine. Načina se med seboj izključujeta, kar velja za vse upravičence iz omenjenih določb, kljub temu, da le osmi odstavek 97. člena ZTro-1 izrecno poudarja, da se oba načina izključujeta. vir

0