Novice

Najnižja bruto urna postavka za opravljeno uro začasnih in občasnih del

Odredba o uskladitvi najnižje bruto urne postavke za opravljeno uro začasnih in občasnih del / UL RS 27/2017, 1. junij
Sprejeto: 17. 5. 2017 / Datum objave: 2. 6. 2017 / Začetek veljavnosti: 1. 7. 2017
Z odredbo je minimalni znesek bruto urne postavke za začasno in občasno delo dijakov in študentov povečan na 4,61 EUR (prej 4,53 EUR). vir

0