Novice

Naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za sečno in spravilo lesa

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v Uradnem listu danes objavilo javni razpis za operacijo naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa iz PRP 2014-2020 za leto 2016. Za ta namen je razpisanih 8 mio EUR nepovratnih sredstev. Upravičenci lahko vlogo v elektronski sistem vložijo od 14. 3. 2016 do vključno 15. 4. 2016, do 24. ure. vir

0