Novice

NKBM in PBS

Nova KBM in Poštna banka Slovenije / NKBM, 26. julij 2016
Nova KBM in Poštna banka Slovenije sta prejeli dovoljenje Evropske centralne banke za združitev. Po pripojitvi Poštne banke Slovenije (PBS) k Novi KBM, ki bo predvidoma 1. septembra 2016 in bo začela pravno veljati z dnem vpisa v sodni register, se bo združena banka imenovala Nova KBM d.d., njen sedež pa bo še naprej v Mariboru. Poštna banka Slovenije d.d. bo z dnem pripojitve prenehala poslovati kot samostojna pravna oseba, vse njene obveznosti in pravice pa bodo prenesene na njeno pravno naslednico Novo KBM d.d. vir

0