Novice

Novice 1. 3. 2018

Temeljna obrestna mera, marec 2018 / Surs, 28. februar 2018
Mesečna temeljna obrestna mera se je v marcu 2018 znižala na 0,1 %, prav tako se je letna temeljna obrestna mera znižala na 1,18 %. vir

Bruto domači proizvod, 4. četrtletje 2017 / Surs, 28. februar 2018
Bruto domači proizvod (BDP) je bil v četrtem četrtletju 2017 za 6,0 % višji kot v istem četrtletju prejšnjega leta. BDP v letu 2017 pa se je po prvi oceni zvišal za 5,0 %. BDP z izločenimi vplivi sezone in koledarja je bil v četrtem četrtletju 2017 za 2,0 % višji kot v tretjem četrtletju in za 6,2 % višji kot v enakem četrtletju 2016. vir

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialnem podjetništvu (ZSocP-A) / UL RS 13/2018, 28. februar 2018
Začetek veljavnosti: 15. 3. 2018. Sprejete spremembe vsebujejo kar nekaj posegov v obstoječo veljavno različico zakona. Prehodne in končne določbe opredeljujejo posebnosti, ki začnejo veljati z odlogom. vir

Nadzor FURS zaradi neizplačila plač – prvi učinki nadzora po novih pristojnostih / Furs, 23. februar 2018
Finančna uprava RS je na podlagi novega 134.a člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju od 1. 1. 2018 dobila novo pristojnost. Uvede lahko postopek o prekršku zoper tiste delodajalce, ki niso predložili obračuna prispevkov za socialno varnost (v nadaljevanju: REK obrazec), ker delavcem niso izplačali plač. Od 360 obravnavanih zavezancev jih 137 ni izplačalo plač, v 50 primerih pa so plače sicer bile izplačane, vendar niso bili obračunani prispevki. vir

UJPlačam: plačevanje obveznosti do države brez stroškov plačilnih storitev / MF, 23. februar 2018
Od 1. marca 2018 bo več kot petsto različnih obveznosti do države in občin mogoče plačati s plačilnimi karticami brez stroškov plačilnih storitev. Negotovinska plačilna mesta UJPlačam bodo dostopna na enajstih lokacijah po vsej Sloveniji, glede na povpraševanje pa se bo mreža lokacij lahko tudi prilagodila. Na negotovinskih plačilnih mestih UJPlačam bo mogoče plačati vse obvezne dajatve posameznikov, podjetnikov in podjetij. Torej od dohodnine, nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, različnih taks in glob do davka na dodano vrednost in prispevkov za socialno varnost. vir

0