Novice

Novice 1. 8. 2019

 

Državni proračun – v prvem polletju presežek / MF, 31. julij 2019
Državni proračun je v prvem polletju letošnjega leta zabeležil 208,2 milijona evrov presežka, medtem ko je lani v enakem obdobju znašal 184,2 milijona evrov. Prihodki so v prvih šestih mesecih letošnjega leta znašali približno 5,08 milijarde evrov, kar je za 6,8 % več kot v enakem obdobju lani, odhodki pa so se zvišali za 6,5 % in so znašali približno 4,87 milijarde evrov. vir

Temeljna obrestna mera, Slovenija, avgust 2019 / SURS, 31. julij 2019
Mesečna temeljna obrestna mera v avgustu 2019 ostaja 0,2 %, prav tako je letna temeljna obrestna mera enaka julijski (2,38 %). vir

Tuji delavci, zaposleni v Sloveniji / MDDSZ, 30. julij 2019
Za tuje delavce zaposlene v Slovenji, med katerimi jih je največ zaposlenih v panogi gradbeništva, velja delovnopravna zakonodaja v celoti, torej enako kot za slovenske delavce. Ministrstvo v objavi posreduje tudi nekaj informacij vezanih na pogoje, ki jih morajo slovenski delodajalci izpolnjevati pred zaposlitvijo tujega delavca v Sloveniji in o pravicah, ki jih imajo tuji delavci v Sloveniji. vir

Sistemska informativna sporočila povezana z eVročanjem / FURS, 25. julij 2019
Furs obvešča, da bomo po novem sistemska informativna sporočila (npr. Nov dokument, Opomnik, Fikcija,…) povezana z eVročanjem, prejemali z novim dokumentom eVrocanje-Obv (eVročanje obvestilo) in ne več z dokumentom Obv-DZ (Osebno obvestilo). Pri tem je tudi novost, da vsak pooblaščenec, ki ima vsaj 1 EDP pravico, ima avtomatično tudi pravico za pregled novega dokumenta eVrocanje-Obv. vir


UL RS 47/2019, 26. julij 2019
Zakon o spremembah Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS-I)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (ZOPSPU-1A)
Poročilo o gibanju plač za maj 2019
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo v Sloveniji za maj 2019 je znašala 1.728,12 EUR in je bila za 0,1 % nižja kot za april 2019.

0