Novice

Novice 11. 10. 2018

 

Izvoz in uvoz v avgustu 2018 / SURS, 10. oktober 2018
Vrednost blagovne menjave v avgustu 2018 je bila, tako kot je za avgust običajno, v primerjavi s prejšnjimi meseci najnižja v tem letu, vendar vseeno višja kot v avgustu 2017. vir

FURS v poostrenem nadzoru zasegel mrtve ptice / FURS, 8. oktober 2018
Mobilni oddelek Finančnega urada Ljubljana je 5. oktobra 2018 opravljal poostren nadzor prometa na avtocesti med Celjem in Ljubljano. Med prtljago v tovornem delu avtobusa so odkrili 1.349 mrtvih ptic, ki po Konvenciji o varstvu prosto živečega evropskega rastlinstva ter njunih naravnih življenjskih prostorov spadajo med zavarovane vrste ptic. vir

Utaje DDV pri nakupu rabljenih vozil / FURS, 5. oktober 2018
FURS zaznava vse pogostejših utaje DDV pri pridobitvah rabljenih vozil iz drugih držav članic EU. Zato bodo v primeru suma utaje pred odmero DMV zahtevali zavarovanje izpolnitve obveznosti za DDV v obliki gotovinskega pologa. vir

Rast cen stanovanj v EU / Eurostat, 5. oktober 2018
V evroobmočju in EU so se v drugem četrtletju 2018 cene stanovanj povečale za 4,3 % v primerjavi z enakim četrtletjem preteklega leta. Najbolj so se povečale v Sloveniji. In sicer kar za 13,4 %. vir

Temeljna obrestna mera / SURS, 28. september 2018
Mesečna temeljna obrestna mera v oktobru 2018 ostaja 0,2 %, medtem ko se je letna temeljna obrestna mera znižala na 2,38 %. vir

Indeksi cen življenjskih potrebščin, Slovenija / SURS, 28. september 2018
Cene življenjskih potrebščin so se v septembru 2018 na letni ravni v povprečju zvišale za 2,0 %, na mesečni ravni pa za 0,4 %. K letni inflaciji so največ prispevali dražji naftni derivati. vir

Uredba o spremembi Uredbe o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini / UL RS 64/2018, 28. september 2018
V Uredbi o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini se priloga 2 Indeksi življenjskih stroškov Organizacije združenih narodov nadomesti z novo prilogo 2, ki je kot priloga sestavni del te uredbe. Začetek veljavnosti: 1. 10. 2018. vir

Aneks št. 2 h Kolektivni pogodbi Banke Slovenije / UL RS 64/2018, 28. september 2018
Aneks prinaša spremembi glede odpravnin in se uporablja od 28. 9. 2018. vir

0