Novice

Novice 11. 6. 2020

 

Četrta tranša mesečnega temeljnega dohodka / FURS, 10. junij 2020:
Desetega junija je nakazilo prejelo 45.424 samozaposlenih, družbenikov, kmetov, verskih uslužbencev. vir

Izplačila povračil v juniju / ZRSZ, 9. junij 2020
V prvem junijskem izplačilu povračil nadomestila plače je dobrih 116 milijonov EUR. Naslednje izplačilo bo 30. junija. vir

Kako lahko unovčim turistični bon / FURS, 9. junija 2020
Oseba s stalnim prebivališčem v Sloveniji na dan 13. 3. 2020 bo lahko od 19. 6. do 31. 12. 2020 zelo enostavno unovčila bon pri turističnih ponudnikih za nastanitve v Sloveniji. Upravičencu bon pripada avtomatično, in sicer kot dobroimetje, ki ga vodi Finančna uprava v sistemu eDavki. Bona upravičenec ne bo prejel v fizični obliki, unovčil pa ga bo na lokaciji turističnega objekta zgolj z osebnim identifikacijskim dokumentom. vir

REK obrazci – spremenjeno poročanje v polju B14 Boniteta / FURS, 9. junija 2020
Pravilnik o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu od 1. 7. 2020 dalje določa spremembe pri poročanju bonitet, in sicer se v polje B14 Boniteta – uporaba osebnega vozila, vpiše: vrednosti bonitete, VIN številka osebnega vozila, nabavna vrednost ob pridobitvi in leto uporabe vozila. Poleg tega se označi ali delodajalec delojemalcu zagotavlja gorivo v obliki podatka DA/NE, ali delojemalec mesečno prevozi v privatne namene manj kot 500 kilometrov v obliki DA/NE, ter ali gre za uporabo vozila na električni pogon v obliki DA/NE. Podatki se poročajo ločeno za vsako vozilo, ki je v posameznem mesecu zagotovljeno delojemalcu. Spremenjeno poročanje se uporablja od 1.7.2020 dalje, glede na datum izplačila dohodka (polje 012). Spremenjeno poročanje podatkov o uporabi službenega vozila v privatne namene na davčno obravnavo nudenja te bonitete nima vpliva. vir

Skrajšan delovni čas in čakanje na delo po ZIUOOPE / FURS, 5. junij 2020
Zakon o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 – ZIUOOPE v 11. členu ureja možnost delnega subvencioniranja skrajšanega polnega delovnega časa in v 24. členu povračilo nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo. Oba ukrepa delodajalec uveljavlja pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje. FURS bo Zavodu za potrebe vodenja postopka posredoval podatke iz predloženih REK-1 obrazcev. vir

Ukrep čakanje na delu in skrajšani delovni čas / MDDSZ, 5. junij 2020
Ministrstvo objavlja pogosta vprašanja in odgovore o ukrepih povračila nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo in subvencije za krajši delovni čas po Zakonu o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (ZIUOOPE). vir

Obveznost obveščanja o odreditvi dela s skrajšanim delovnim časom pred oddajo vloge / ZRSZ, 4. junij 2020
Delodajalci, ki želijo uveljavljati subvencijo za skrajšani polni delovni čas, imajo zakonsko obveznost, da v 3 delovnih dneh po odreditvi takšnega dela zaposlenim, o tem obvestite ZRSZ po elektronski pošti. vir


UL RS 84/2020, 8. junij 2020
Uredba o načinu unovčitve bona za izboljšanje gospodarskega položaja na področju potrošnje turizma, povračilu sredstev preko informacijskega sistema Finančne uprave Republike Slovenije ter načinu vodenja in upravljanja evidence bonov
UL RS 82/2020, 5. junij 2020
Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o letnem poročilu in trimesečnih računovodskih izkazih zavarovalnic
Sklep o spremembi in dopolnitvi Sklepa o kontnem okviru za zavarovalnice
Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, april 2020
Razlaga Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji

0