Novice

Novice 11. 7. 2019

 

Mobilna aplikacija eDavki pripomogla k zmanjšanju neplačevanja prispevkov / FURS, 5. julij 2019
V treh mesecih je Finančna uprava poslala kar 73 % manj obvestil o neplačanih prispevkih za socialno varnost. Če si zavezanec na svoj mobilni telefon naloži aplikacijo eDavki in mu delodajalec za pretekli mesec ni obračunal in/ali plačal prispevkov za socialno varnost, bo o tem na svoj telefon dobil obvestilo. vir


UL RS 44/2019, 5. julij 2019
Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti
Predpisana obrestna mera zamudnih obresti za obdobje od 1. julija do 31. decembra 2019 ostaja nespremenjena in znaša 8 %
Višina najnižjih osnovnih plač za posamezne tarifne razrede in višino povračil stroškov prehrane med delom ter službenih potovanj v dejavnosti trgovine Slovenije
Pravilnik o stalnem dodatnem strokovnem izobraževanju pooblaščenih revizorjev
Pravilnik o registrih Agencije za javni nadzor nad revidiranjem
Pravilnik o rednem letnem poročanju in obveščanju revizijskih družb
Pravilnik o pogojih za pridobitev potrdila o strokovnih znanjih za opravljanje nalog pooblaščenega revizorja in obveznem praktičnem usposabljanju
Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za junij 2019
Odločba o razveljavitvi četrtega odstavka 33. člena Zakona o bančništvu

0