Novice

Novice 12. 12. 2019

 

Najnižja osnova za obračun prispevkov za socialno varnost za osebe v delovnem razmerju / FURS, 12. december 2019
Najnižja osnova za obračun prispevkov za socialno varnost za osebe v delovnem razmerju, za izplačila od 1. 1. 2020 do 28. 2. 2020 znaša 975,30 eur (58 % povprečne letne plače zaposlenih v RS, preračunane na mesec, ki za leto 2018 znaša 1.681,55 eur). vir

Nove ID za DDV Nizozemskih samostojnih podjetnikov / FURS, 12. december 2019
Nizozemski samostojni podjetniki morajo uporabljati svojo novo identifikacijsko številko za DDV v svojih izstavljenih računih in na spletnih straneh od 1. januarja 2020 dalje. Nove identifikacijske številke za DDV bo možno preveriti na spletni strani Evropske Unije za preverbo DDV številke VIES od 1. januarja 2020 dalje, do takrat je možno preveriti samo trenutno veljavne. vir

Obvestilo o lestvici za odmero dohodnine in olajšave za leto 2020 / FURS, 10. december 2019
Objavljena je lestvica za odmero dohodnine in olajšave za leto 2020. vir

Oglašujevanje preko Airbnb ali Bookinga / FURS, 9. december 2019
Številni zavezanci, ki oglašujejo dejavnost oddajanja stanovanj v turistični najem (npr. preko portalov kot sta Airbnb ali Booking), še ne izpolnjujejo svojih obveznosti v zvezi z DDV, navaja FURS in opozarja, da bodo v začetku leta 2020 izvajali poostren nadzor. vir

Stroški dela / SURS 6. december 2019
Stroški dela za dejansko opravljeno delovno uro so bili v Sloveniji v tretjem četrtletju 2019 za 3,2 % višji kot v tretjem četrtletju 2018. vir


UL RS 75/2019, 12. december 2019
Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021 ter izredni uskladitvi pokojnin (ZUPPJS2021)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o urejanju trga dela (ZUTD-E)
Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za november 2019
UL RS 73/2019, 6. december 2019
Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o poslovnih knjigah in letnih poročilih bank in hranilnic
Odločba o ugotovitvi protiustavnosti Zakona o prekrških

0