Novice

Novice 12. 4. 2018

Onemogočen dostop do spletnega portala UJP eRačun / UJP, 12. april 2018
UJP obvešča, da bo v soboto, 14. 4. 2018, predvidoma od 9. do 11. ure, zaradi vzdrževalnih del v Upravi Republike Slovenije za javna plačila, onemogočen dostop do spletnega portala UJP eRačun. vir

Izvoz in uvoz v februarju 2018 / SURS, 9. april 2018
V prvih dveh mesecih leta 2018 je bila vrednost izvoza za 11,7 %, vrednost uvoza pa za 11,1 % višja kot v istem obdobju 2017. vir

Enostavnejše uveljavljanje pravic iz naslova starševskega varstva / MDDSZ, 5. april 2018
S 6. 4. 2018 bo v informacijskem sistemu centrov za socialno delo vzpostavljena avtomatska povezava med centri za socialno delo in Finančno upravo Republike Slovenije glede pridobivanja podatkov o plačah oziroma osnovah, od katere so obračunani prispevki za starševsko varstvo. Materinsko/očetovsko/starševsko nadomestilo se izračuna na podlagi podatkov o preteklih plačah, nadomestilih oziroma osnovi, od katere so bili obračunani prispevki za starševsko varstvo. Do sedaj so te podatke vpisovali delodajalci v poseben obrazec, ki ga je mati oziroma oče priložil k vlogi. vir

0