Novice

Novice 12. 7. 2018

 

Sprememba ciljne skupine javnega povabila Spodbujanje zaposlovanja – Zaposli.me 2017/2019 / MDDSZ, 10. julij 2018
Zavod RS za zaposlovanje z 10. julijem spreminja kriterije ciljne skupine Javnega povabila za operacijo »Spodbujanje zaposlovanja – Zaposli.me 2017/2019«, in sicer se osebe starejše od 50 let ter osebe z nedokončano ali končano največ osnovnošolko izobrazbo, ki so stare 30 in več let že takoj po prijavi v evidenco brezposelnih lahko vključijo v subvencionirano zaposlitev. Subvencijo od 5.000 do 7.000 EUR dodelimo delodajalcem na podlagi javnega povabila, ki je odprto do porabe sredstev, najdlje do 31. 7. 2019. vir

Višina regresa za prehrano med delom / UL RS 46/2018, 6. julij 2018
Višina regresa za prehrano med delom za zaposlene, za katere veljajo Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti, Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja, Kolektivna pogodba za raziskovalno dejavnost, Kolektivna pogodba za kulturne dejavnosti, Kolektivna pogodba za dejavnost zdravstva in socialnega varstva, Kolektivna pogodba za zdravnike in zobozdravnike ter Kolektivna pogodba za zaposlene v zdravstveni negi, znaša od 1. julija 2018 3,88 EUR. vir

Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti / UL RS 46/2018, 6. julij 2018
Predpisana obrestna mera zamudnih obresti za šestmesečno obdobje od 1. julija znaša 8 %. vir

0