Novice

Novice 13. 12. 2018

 

Zakon o spremembi in dopolnitvah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2P) / UL RS 79/2018, 7. december 2018
S spremembo zakona se v slovenski pravni red prenašajo določbe direktive Sveta EU. Novela vsebuje novo poglavje, ki opredeljuje nadzorovane tuje družbe in obravnavo njihovih dohodkov. Veljati začne 1. januarja 2019. vir

Pravilnik o spremembi Pravilnika o obrazcih za napovedi za odmero akontacije dohodnine ter obrazcih za napovedi za odmero dohodnine od dohodka iz kapitala in dohodka iz oddajanja premoženja v najem / UL RS 79/2018, 7. december 2018
V pravilniku se priloga 11, ki vsebuje obrazec za napoved za odmero dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem, nadomesti z novo prilogo 11, ki je priloga in sestavni del tega pravilnika. Začetek veljavnosti: 8. 12. 2018. vir

Izjave po 45. členu ZDDV-1 / FURS, 7. december 2018
FURS zavezance obvešča, da po spremembi ZDDV-1 za obdavčljive dogodke, nastale po 30. novembru 2018, ni treba več predlagati izjav glede obdavčitve transakcij z nepremičninami (obrazec DDV-Iz). vir

0