Novice

Novice 13. 6. 2019

 

Sprememba načina elektronskega podpisovanja dokumentov v sistemu eDavki / FURS, 13. junij 2019
Od 14.6.2019 bo na sistemu eDavki spremenjen način podpisovanja elektronskih dokumentov. Ta bo po novem zagotavljal podpisovanje dokumentov na centralnem sistemu eDavki brez uporabe podpisne komponente, ki je bila do sedaj nameščena na vašem računalniku. Spremenjena rešitev zagotavlja enostavno uporabo sistema eDavki na različnih brskalnikih (IE, FF, Chrome) in različnih operacijskih sistemih brez zahtevnega nameščanja podpisne komponente v vaše brskalnike. vir

Kazalniki dohodka, revščine in socialne izključenosti, Slovenija, 2018 / SURS, 13. junij 2019
Stopnja tveganja revščine (13,3 %) je v letu 2018 ostala enaka kot v prejšnjem letu, stopnja tveganja socialne izključenosti (16,2 %) pa je bila v letu 2018 za 0,9 odstotne točke nižja kot v prejšnjem letu. Letni prag tveganja revščine se je zvišal za 318 EUR, na 7.946 EUR ali na 662 EUR na mesec. vir

Indeks stroškov dela, Slovenija, 1. četrtletje 2019 / SURS, 7. junij 2019
Po začasnih podatkih so bili stroški dela za dejansko opravljeno delovno uro so v Sloveniji v prvem četrtletju 2019 za 8,1 % višji kot v prvem četrtletju 2018. vir

Vlada predlaga spremembo ZDDV-1 / MF, 6. junij 2019
Vlada je določila besedilo predloga novele ZDDV-1, ki med drugim uveljavlja možnost uporabe znižane stopnje DDV na elektronske publikacije, odpravlja obveznost popravka odbitka DDV pri uradno dokazanih tatvinah in spreminja kazenske določbe. vir


UL RS 36/2019, 7. 6. 2019; vir
Pravilnik o prepovedanih nerevizijskih storitvah revizijskih družb
(Pravilnik vsebuje pravila, ki jih mora revizijska družba upoštevati, ko presoja dopustnost oziroma prepoved opravljanja nerevizijskih storitev na podlagi Zakona o revidiranju. Vsebuje tudi prilogo, in sicer Katalog prepovedanih nerevizijskih storitev pri obveznih revizijah subjektov javnega interesa.)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-N)
(Novela zakona vsebuje spremembo glede velikosti nadomestila med začasno zadržanostjo od dela zaradi darovanja in posledic darovanja živega tkiva in organov v korist druge osebe in posledic darovanja krvi)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2L)
(Z novelo zakona se v slovenski pravni red prenašajo spremembe evropske direktive glede obvezne avtomatične izmenjave informacij na področju obdavčenja v zvezi s čezmejnimi aranžmaji, o katerih se poroča. Novela vsebuje novo poglavje glede pravil za poročanje o čezmejnih aranžmajih. V slovenski pravni red se prenaša tudi direktiva o mehanizmih za reševanje davčnih sporov v EU. Novela med drugim vsebuje spremembe, ki se nanašajo na dajanje podatkov davčnemu organu za pobiranje davkov in popravljanje obračuna davka. Zakon se z izjemo nekaterih določb začne uporabljati 1. julija 2019.)

0