Novice

Novice 14. 11. 2019

 

S 1. 2. 2020 do bolniških listov preko portala eVEM / SPOT, 11. november 2019
Za prevzemanje bolniških listov, bo potrebno ustrezno pooblastilo. Avtomatično oziroma generično pooblastilo, ki bi na portalu eVEM (SPOT) dovoljevalo pooblaščanje tudi za nove storitve oz. za vnaprej, ni omogočeno. Pooblastilo bo možno urediti elektronsko preko portala ali pisno z oddajo na SPOT točki. vir

Dogovorjene spremembe sistema DDV v letu 2024 / Evropska komisija, 8. november 2019
Države članice EU so se dogovorile za nova pravila v sistemu DDV na področju e-trgovanja in poslovanja majhnih in srednjih podjetij. Veljati naj bi začela januarja 2024. vir

Finančni ministri EU z dogovorom o nekaterih davčnih ukrepih / MF, 8. november 2019
Finančni ministri EU so na današnjem zasedanju v Bruslju dosegli dogovor o nekaterih zakonodajnih ukrepih z davčnega področja. Med drugim so soglašali s prenovo direktive o splošnem režimu za trošarino in svežnjem za izmenjavo informacij o plačilnih transakcijah. Slovenija pozdravlja potrditev omenjenih ukrepov. vir


UL RS 67/2019, 8. november 2019
Uredba o spremembah Uredbe o ukrepih prenosa znanja in svetovanja iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju podukrepa pomoč za zagon dejavnosti, namenjene razvoju majhnih kmetij, iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020

0