Novice

Novice 14. 3. 2018

V petek 30. 3. 2018 v evroobmočju ne bo medbančnega prometa / Furs, 13. 3. 2018
Furs obvešča, da v petek, 30. 3. 2018, evropski plačilni sistem TARGET2 ne bo posloval, zato banke in hranilnice v evroobmočju ne bodo izvajale medbačnega plačilnega prometa. Skladno s tem Uprava Republike Slovenije za javna plačila v petek, 30. 3. 2018, ne bo izvajala plačilnih storitev. Rok za izpolnitev obveznosti, ki zapadejo v petek, 30. 3. 2018, se ne prenese na naslednji delovni dan. To pomeni, da je obveznost zavezanca, ki zapade pri FURS 30. 3. 2018, pravočasno poravnana, če je plačana 29. 3. 2018. vir

Vrednost blagovne menjave v januarju 2018 višja kot v januarju 2017 / Surs, 12. 3 2018
Slovenija je v januarju 2018 izvozila za 13,6 %, uvozila pa za 12,5 % več blaga kot v januarju 2017.
Izvoz v januarju 2018 je znašal 2,4 milijarde EUR in je bil za 13,6 % višji kot izvoz v januarju 2017, uvoz pa je znašal 2,4 milijarde EUR in je bil za 12,5 % višji od uvoza v januarju 2017. Vrednosti izvoza in uvoza v januarju 2018 sta bili višji tudi od povprečnih vrednosti mesečnega izvoza in uvoza v letu 2017, in sicer je bila vrednost izvoza v januarju 2018 višja za 1,7 %, vrednost uvoza pa za 2,5 %. Pokritost uvoza z izvozom v januarju 2018 je bila 101,6-odstotna, presežek (ta je bil posledica presežka pri trgovanju z državami članicami EU) pa je znašal 36,7 milijona EUR. Presežek v blagovni menjavi v januarju je bil ustvarjen peto leto zapored, letošnji pa je bil drugi najvišji (višji je bil le presežek v januarju 2016). vir

Oddajanje nepremičnin v turistični najem in DDV / Furs, 9. 3. 2018
Furs je podal pojasnilo v zvezi dajanjem nastanitvenih zmogljivosti fizične osebe. vir

Slovenija podpira nekatere spremembe direktive o DDV / MF, 8. marec 2018
Slovenija podpira prenovo pravil o DDV za mala podjetja, s katerimi se njihove obveznosti poenostavijo, in prehod na dokončno ureditev na podlagi načela namembnega kraja, vključno s posodobitvijo politike stopenj DDV. Zadržana pa je do predloga spremembe direktive glede stopenj DDV zaradi sorazmerno velikega prenosa pristojnosti za določanje nižjih stopenj DDV na države članice, saj meni, da bi uvedba takšnega sistema povzročila nadaljnje povečanje zapletenosti sistema DDV, kar bi povzročilo dodatne stroške za podjetja in ustvarilo pravno negotovost. vir

0