Novice

Novice 14. 3. 2019

 

Portal e-VEM skozi številke v letu 2018 / MGRT, 13. marec 2019
V preteklem letu je bilo preko portala po elektronski poti oddanih več kot 2 milijona vlog. Največji delež oddanih vlog predstavljajo postopki za urejanje obveznih socialnih zavarovanj (obrazci M1, M2, M3 in M12), saj je te vloge od leta 2016 možno urejati le še preko portala e-VEM. Sledijo postopki za pridobitev potrdila za napotitev delavca na delo v tujino – potrdilo A1. vir

Davčni obračun / Furs, 8. marec 2019
Rok za oddajo obračuna davka od dohodkov pravnih oseb in akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti je letos 1. april.
Poleg davčnih zavezancev – domačih pravnih oseb, morajo obračun DDPO do navedenega roka predložiti tudi pravne osebe tujega prava, če so v letu 2018 v celoti ali delno opravljale dejavnost oziroma posle v Sloveniji ali če so imele kraj dejanskega delovanja poslovodstva v Sloveniji.
Obračun DohDej so dolžne predložiti vse fizične osebe, ki opravljajo dejavnost, vključno z nosilci osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti, ki davčno osnovo ugotavljajo na podlagi dejanskih prihodkov (in dejanskih ali normiranih odhodkov), in sicer za vse kmetijske dejavnosti svojega kmečkega gospodinjstva. vir

0