Novice

Novice 14. 6. 2018

 

Vzpostavlja se evidenca študentskega dela / MDDSZ, 13. junij 2018
S sklenitvijo pogodbe med MDDSZ in Študentsko organizacijo Slovenije se je pričelo vzpostavljanje informacijskega sistema za beleženje kompetenc in spretnosti, pridobljenih z občasnim in začasnim delom študentov. Informacijski sistem bo zagotavljal celovit pregled začasnega in občasnega dela študentov in dijakov in s tem izboljšal položaj mladih na trgu dela. Raziskave namreč potrjujejo, da so za delodajalce delovne izkušnje ključnega pomena pri izbiri kandidata za zaposlitev. V Sloveniji mladi prve delovne izkušnje v največji meri pridobivajo v okviru začasnega in občasnega dela dijakov in študentov. vir

Nadzor FURS glede pridobitve lastnega poslovnega deleža družbe / FURS, 11. junij 2018
Finančna uprava RS na področju pridobitve lastnih poslovnih deležev v družbah zaznava visoko tveganje, zato je v letu 2018 glede tega načrtovan povečan obseg davčno inšpekcijskih nadzorov. V do sedaj izvedenih nadzorih je bilo dodatno obračunanih več kot 2.9 mio € davčnih obveznosti.
Nadzoru se lahko poslovni subjekti izognejo s predložitvijo samoprijave. vir

Motnje pri oddaji obračunov za prispevke / FURS, 8. junij 2018
Finančna uprava RS obvešča, da od 8. junija 2018 postopno uvaja spremenjen sistem knjiženja popravkov po sistemu razlik za obračune prispevkov za socialno varnost in obračune davčnih odtegljajev (REK, PNiPD, OPSV, ODO-1, ODKD). V času uvajanja je lahko moteno redno knjiženje terjatev ter s tem prikaz stanja terjatev in obveznosti na eKartici zavezanca. vir

0