Novice

Novice 15. 2. 2018

Povprečna plača za december 2017 / Surs, 15. februar 2018
Povprečna bruto plača za december 2017 je znašala 1.723,13 EUR; od plače za november 2017 je bila nominalno in realno nižja za 1,9 %. Povprečna mesečna bruto plača za 2017 je bila višja od plače za 2016, in sicer nominalno za 2,7 %, realno pa za 1,3 %. vir

Nova storitev na odprtem portalu eDavkih DDV-PN Razkritje / Furs, 14. februar 2018
Na spletni strani eDavki je na voljo nova storitev za preverjanje podatkov o pavšalnem nadomestilu zavezanca. vir

Oddaja DDV-O, VIES-KP in PD-O / Furs, 14. februar 2018
Furs je zaključil spremembo DDV obdobij, zato je oddaja obrazcev DDV-O, VIES-KP in PD-O spet omogočena. vir

Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o načinu vračila trošarine za energente, ki se porabijo za kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo  / UL RS 8/2018, 9. februar 2018
Začetek veljave: 10. 2. 2018
Pravilnik o dopolnitvi k obstoječemu pravilniku dodaja 2.a člen. Dodani člen govori o normativni porabi za gozdne površine, kjer se izvajajo dela za odpravo posledic škode zaradi prenamnožitve populacij podlubnikov. vir

Aneks številka 1 h Kolektivni pogodbi za kmetijstvo in živilsko industrijo Slovenije / UL RS 8/2018, 9. februar 2018
Začetek veljave: 10. 2. 2018
Pogodbeni stranki ( Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij ter Sekcija za kmetijstvo, živilsko industrijo in gozdarstvo kot predstavnici delodajalcev in Sindikat kmetijstva in živilske industrije Slovenije kot predstavnik delojemalcev) sta sklenili aneks št. 1 h kolektivni pogodbi. Aneks spreminja 1., 2. in 3. člen kolektivne pogodbe. vir

0